top of page
Search

JAVNI POZIV ZA PRIJEM U PODUZETNIČKI INKUBATOR TROKUT ŠIBENIK – PIN

JAVNI POZIV Za prijem u Poduzetnički inkubator Trokut Šibenik – PIN PREDMET I. Predmet Javnog poziva je prijem stanara u zasebne urede i zajednički prostor „Poduzetničkog inkubatora Trokut Šibenik – PIN“ u objektu na k.č.br. 3919 i k.č.br. 4498/2, k.o. Šibenik, anagrafske oznake Velimira Škorpika 17/B, 17/C, 17/D u Šibeniku. Poduzetnički inkubator Trokut Šibenik osnovan je s ciljem davanja poslovne i infrastrukturne podrške poduzetnicima početnicima i mikro poduzetnicima uz povoljne uvjete najma i korištenje ostalih usluga uz subvencioniranje cijene, kao i poslovnu podršku kroz poslovno savjetovanje. Poduzetnički inkubator Trokut Šibenik pruža podršku poduzetnicima početnicima i mikro poduzetnicima kroz mjere:

 1. Savjetodavne potpore za upoznavanje sa:

 • aktualnim mjerama potpore za poduzetnike

 • postojećim pravnim oblicima poslovnih subjekata , njihove prednosti i mane odnosno karakteristike čije sagledavanje omogućava donošenje ispravnih odluka o odabiru vrste poslovnog subjekta

 • postojećim te aktualnim poreznim propisima u Republici Hrvatskoj te svim obvezama koje nastaju otvaranjem bilo koje vrste poslovnog subjekta

 • osnovama računovodstva neophodnim za donošenje poslovnih odluka i sve značajne izmjene i dopune istih

 1. Financijske potpore kroz subvencionirane cijene zakupa poslovnog prostora – odnose se isključivo na poduzetnike početnike

 2. Edukativna potpora poduzetnicima početnicima kroz organizacije programa edukacija iz raznih područja te omogućavanje prisustvovanju bez naknade svim događajima, eventima, edukacijama, meetup-ovima koje organizira Inkubator za nove tehnologije Trokut Šibenik d.o.o. na svim lokalitetima poslovnih prostora kojima upravlja, a to su:

– Inkubator za nove tehnologije Trokut Šibenik (Trokut) – Pomorski inovacijski centar Trokut Šibenik (iNavis) – Poduzetnički inkubator Trokut Šibenik (PIN).

 • Edukativna potpora uz subvencioniranu naknadu ili bez naknade ovisno o pojedinačnoj edukaciji omogućena je i mikro poduzetnicima PIN-a.

II. Prijem stanara uključuje mogućnost korištenja prostora i opreme za rad, sobe za sastanke, sanitarne čvorove i ostale zajedničke prostorije. U svrhu prijema stanara, svaki stanar će imati na raspolaganju primanje pošte i registraciju svoje tvrtke d.o.o. ili obrt na adresi Poduzetničkog inkubatora Trokut Šibenik – PIN. Prostor je klimatiziran te ima širokopojasni Internet, a svi troškovi su uključeni u cijenu. Zahtjeve za prijem u Poduzetnički inkubator Trokut Šibenik mogu predati:

 1. Poduzetnici početnici – osobe koje planiraju osnovati i registrirati poslovni subjekt bez obzira na starosnu dob i imaju ideju za ostvarenje poduzetničkog pothvata, te poduzetnici koji su osnovali poslovni subjekt koji nije stariji od 3 godine od dana osnivanja.

 2. Mikro poduzetnici – poduzetnici koji ne prelaze granične pokazatelje u dva od sljedeća tri uvjeta:

 • ukupna aktiva 2.600.000,00kn

 • prihod – 5.200.000,00kn

 • prosječan broj radnika tijekom poslovne godine: 10 radnika

Prijem u Poduzetnički inkubator Trokut Šibenik se stječe na određeno vrijeme sukladno Ugovoru koji se potpisuje nakon donošenja Odluke o odabiru za prijem stanara u Poduzetnički inkubator Trokut Šibenik temeljem pristiglih prijava na ovaj Javni poziv. III. Sve podnesene prijave za stanare Poduzetnički inkubator Trokut Šibenik procjenjuje Uprava Društva. Ukoliko je broj slobodnih prostora predviđenih za davanje u zakup popunjen, svi prijavitelji će biti stavljeni na listu čekanja te biti obaviješteni kada se mjesto oslobodi redom kojim su se prijavili. IV. Kako bi ispunili uvjete za ulazak u proces inkubacije po raspisnom javnom pozivu Uprave društva Inkubator za nove tehnologije Trokut Šibenik d.o.o. (u nastavku: Uprava društva) trebaju biti ispunjeni sljedeći uvjeti koje svaki prijavitelj mora dokazati dokumentacijom koja se također navodi u nastavku:

 1. protiv prijavitelja se ne vodi kazneni postupak – dokazati originalnim uvjerenjem izdanim od nadležne institucije

 2. nema dugovanja prema Gradu Šibeniku sa bilo koje osnove van roka dospijeća – Izjava – potpisana (navod ove Izjave Povjerenstvo provjerava)

 3. nema dugovanja prema Ministarstvu financija – Porezna uprava po poreznim karticama koje vodi Porezna uprava – ne starije od 30 dana od dana prijave

 4. ispuniti prijavu po zadanom prijavnom obrascu koji se nalazi u predmetnom javnom pozivu te dostaviti priloge dokaza kroz prijavu (prilozi dokaza dostavljaju se skenirani – svi od red.broja 1. – 4.)

 5. po pozivu Povjerenstva za evaluaciju pristiglih prijava odazvati se zadanom terminu za usmenu prezentaciju svoje ideje za poduzetnički pothvat.

Preporuča se dostaviti vlastitu prezentaciju u digitalnom obliku kako bi se moglo lakše i jasnije predočiti povjerenstvu vjerodostojnost nakane i jasnoće djelovanja. V. Kriteriji za bodovanje usmene prezentacije:

 • uslužne i servisne djelatnosti sa ciljem implementacije novog proizvoda ili usluge na tržište ili dodavanje nove postojećim proizvodima i uslugama nove načine primjene ili proširenje primjene novim alatima ili metodama korištenja

 • korištenje novih tehnologija za proizvodnju postojećih već poznatih proizvoda i usluga –

 • zapošljavanje visokoobrazovanih djelatnika – za svakog radnika navedene struke po 5 bodova (prezentirani broj treba biti ispunjen u maksimalno dvije godine koje je ujedno razmatrano razdoblje , a neispunjenje ovog uvjeta povlači za sobom naknadni obračun razlika subvencionirane i komercijalne cijene za predmetni prostor po m2.)

 • ocjena prezentacije

 • postojanje dokazivog dosadašnjeg iskustva opisnom namjeravanom procesu implementacije

 • poznavanje tržišta za predmetnu ideju i inovativno proces

Kriteriji će se ocjenjivati temeljem ispunjenog Zahtjeva za prijem u Poduzetnički inkubator Trokut Šibenik koji se nalazi na web stranici Društva www.trokut.eu Napomena: Pravo prvenstva za jednaki broj bodova ostvaruje kategorija poduzetnika početnika ispred mikro poduzetnika zbog uloge Poduzetničkog inkubatora čiji je osnovni cilj pružanje pomoći podrške najranjivijim i najosjetljivijim skupinama poduzetnika, a to su Poduzetnici početnici. Ostali detalji prijema u Poduzetnički inkubator Trokut Šibenik nalazi se u Pravilniku o pravu na ulazak u proces inkubacije poduzetnika početnika u Poduzetnički inkubator Trokut Šibenik i korištenju usluga ulaskom u članstvo mikro poduzetnika. VI. Cijene uključuju iznos najamnine i sve režijske i ostale troškove korištenja predmetnog poslovnog prostora po cijeni definiranoj u aktualnom cjeniku Poduzetnički inkubator Trokut Šibenik, osim cijena za proizvodne hale u sklopu PIN-a za koje će se obračunati iznos najamnine, dok troškove struje i komunalne naknade snosi Korisnik na svoje ime (svaki Korisnik ima obvezu prebacivanja mjerila struje i komunalne naknade na svoje ime). VII. Zainteresirani poduzetnik koji iskaže interes za korištenje uredskog poslovnog prostora Poduzetnički inkubator Trokut Šibenik obvezan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Dokaz o registraciji (izvadak iz rješenja odgovarajućeg registra ne stariji od 30 dana);

 • Potvrdu o stanju duga prema Poreznoj Upravi ne stariju od 30 dana od dana predaje Zahtjeva za prijem u Poduzetnički inkubator Trokut Šibenik, a izdanu od Porezne Uprave;

 • Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak

 • Potpisana Izjava o dugovanju prema Gradu Šibeniku sa bilo koje osnove van roka dospijeća

 • Ispunjena online prijava za Prijem u Poduzetnički inkubator Trokut Šibenik u sklopu koje će se dostaviti svi gore navedeni dokumenti, potvrde, izjave i prilozi

Link za online prijavu u Poduzetnički inkubator VIII. Zahtjev za prijem s popratnom dokumentacijom se dostavlja skenirano putem e-maila s naznakom „Za javni poziv za prijem u Poduzetnički inkubator Trokut Šibenik -PIN“ na e-mail info@trokut.eu . Javni poziv je trajno otvoren, a počinje teći od 25.03.2022. Za Inkubator za nove tehnologije Trokut Šibenik d.o.o. direktorica Diana Mudrinić Svi detalji i uvjeti prijave su dostupni na sljedećim poveznicama: Javni-poziv-za-prijem-u-Poduzetnicki-inkubator-Trokut-Sibenik.pdf Pravilnik-o-pravu-na-ulazak-u-proces-inkubacije-poduzetnika-pocetnika.pdf Cjenik-Poduzetnickog-inkubatora-Trokut-Sibenik.pdf Opci-i-posebni-uvjeti-poslovanja-Inkubator-za-nove-tehnologije-Trokut-sibenik-d.o.o.pdf73 views0 comments

Comments


bottom of page