top of page
Ink Jet Printer

CJENIK KOPIRNICA

PRINTANJE/FOTOKOPIRANJE

A4 - c/b jednostrano (kom) 0,04 €
A4 - c/b dvostrano (kom) 0,07 €
A4 - u boji jednostrano (kom) 0,11 €
A4 - u boji dvostrano (kom) 0.20 €
A3 - c/b jednostrano (kom) 0,08 €
A3 - c/b dvostrano (kom) 0,13 €
A3 - u boji jednostrano (kom) 0,40 € 
A3 - u boji dvostrano (kom) 0,73 €

PLOTANJE

Plotanje tehnički nacrt c/b (m²) 3,98 €
Plotanje iznad 50% boje c/b (m²) 8,63 €
Plotanje standard papir 90g do 50% boje (m²) 5,31 €
Plotanje standard papir 90g iznad 50% boje (m²) 9,95 €
Plotanje glossy papir 170g do 50% boje (m²) 14,60 €
Plotanje glossy papir 170g iznad 50% boje (m²) 19,91 €
Plotanje satin photo papir 170g do 50% boje (m²) 14,60 €
Plotanje satin photo papir 170g iznad 50% boje (m²) 19,91 €

SKENIRANJE

Skeniranje A4 (kom) 0,66 €
Skeniranje A3 (kom) 0,93 €
Skeniranje - veliki format (m²) 3,98 €

OSTALE USLUGE

Uvez A4 spirala 6-10 mm 1,59 €
Uvez A4 spirala 12-16 mm 1,73 €
Uvez A4 spirala 19-28 mm 1,86 €
Uvez A4 spirala 35-52 mm 2,52 €
Spremanje podataka na DVD (kom) 1,99 €
Formatiranje – nakon plotanja (m²) 0,66 €

* Sve cijene su u eurima
** Cijene ne uključuju PDV

bottom of page