top of page
Ink Jet Printer

CJENIK KOPIRNICA

PRINTANJE/FOTOKOPIRANJE

A4 - c/b jednostrano (kom) 0,30 kn
A4 - c/b dvostrano (kom) 0,50 kn
A4 - u boji jednostrano (kom) 0,80 kn
A4 - u boji dvostrano (kom) 1,50 kn
A3 - c/b jednostrano (kom) 0,60 kn
A3 - c/b dvostrano (kom) 1,00 kn
A3 - u boji jednostrano (kom) 3,00 kn
A3 - u boji dvostrano (kom) 5,50 kn

PLOTANJE

Plotanje tehnički nacrt c/b (m²) 30,00 kn
Plotanje iznad 50% boje c/b (m²) 65,00 kn
Plotanje standard papir 90g do 50% boje (m²) 40,00 kn
Plotanje standard papir 90g iznad 50% boje (m²) 75,00 kn
Plotanje glossy papir 170g do 50% boje (m²) 110,00 kn
Plotanje glossy papir 170g iznad 50% boje (m²) 150,00 kn
Plotanje satin photo papir 170g do 50% boje (m²) 110,00 kn
Plotanje satin photo papir 170g iznad 50% boje (m²) 150,00 kn

SKENIRANJE

Skeniranje A4 (kom) 5,00 kn
Skeniranje A3 (kom) 7,00 kn
Skeniranje - veliki format (m²) 30,00 kn

OSTALE USLUGE

Uvez A4 spirala 6-10 mm 12,00 kn
Uvez A4 spirala 12-16 mm 13,00 kn
Uvez A4 spirala 19-28 mm 14,00 kn
Uvez A4 spirala 35-52 mm 19,00 kn
Spremanje podataka na DVD (kom) 15,00 kn
Formatiranje – nakon plotanja (m²) 5,00 kn

* Sve cijene su u kunama
** Cijene ne uključuju PDV

bottom of page