top of page
Ink Jet Printer

CJENIK KOPIRNICA

PRINTANJE/FOTOKOPIRANJE

A4 - c/b jednostrano (kom) 0,05 €
A4 - c/b dvostrano (kom) 0,07 €
A4 - u boji jednostrano (kom) 0,12 €
A4 - u boji dvostrano (kom) 0.20 €
A3 - c/b jednostrano (kom) 0,10 €
A3 - c/b dvostrano (kom) 0,15 €
A3 - u boji jednostrano (kom) 0,50 € 
A3 - u boji dvostrano (kom) 0,80 €

PLOTANJE

Plotanje tehnički nacrt c/b (m²) 4,00 €
Plotanje iznad 50% boje c/b (m²) 9,00 €
Plotanje standard papir 90g do 50% boje (m²) 5,50 €
Plotanje standard papir 90g iznad 50% boje (m²) 10,00 €
Plotanje glossy papir 170g do 50% boje (m²) 15,00 €
Plotanje glossy papir 170g iznad 50% boje (m²) 20,00 €
Plotanje satin photo papir 170g do 50% boje (m²) 15,00 €
Plotanje satin photo papir 170g iznad 50% boje (m²) 20,00 €

SKENIRANJE

Skeniranje A4 (kom) 0,50 €
Skeniranje A3 (kom) 0,75 €
Skeniranje - veliki format (m²) 4,00 €

OSTALE USLUGE

Uvez A4 spirala 6-10 mm 2,00 €
Uvez A4 spirala 12-16 mm 2,50 €
Uvez A4 spirala 19-28 mm 2,75 €
Uvez A4 spirala 35-52 mm 3,00 €
Spremanje podataka na DVD (kom) 2,00 €
Formatiranje – nakon plotanja (m²) 1,00 €

* Sve cijene su u eurima
** Cijene ne uključuju PDV

bottom of page