top of page
Untitled (970 × 450 px)-2.png

TROKUT DIGITAL NEET AKADEMIJA - DATA SCIENCE

Trokut Šibenik pokreće svoju treću za redom Trokut Digital NEET Akademiju – Data Science, namijenjena mladim nezaposlenim osobama koje nisu u sustavu obrazovanja.

Data Science (podatkovna znanost) je interdisciplinarno područje čiji je glavni zadatak ekstrakcija informacija i znanja iz podataka bilo da oni dolaze u strukturiranom ili možda nestrukturiranom obliku. Radi se o području koje obuhvaća velike podatke, strojno učenje, vizualizaciju podataka te sve što je vezano uz izvlačenje znanja iz podataka ( statistika, računalne znanosti…).
Program Data science osmišljen je kako bi upoznao polaznike s najvažnijim znanjima potrebnim za rad sa podacima u ulozi data scientist-a. Ova uloga (radno mjesto) zahtijeva ljude koji poznaju statističke modele i znaju kako ih upotrijebiti u poslovnom okruženju i adekvatno potrebama, također osposobljeni su za rad sa velikim skupovima podataka. Osim toga tipično je dobro poznavanje SQL-a kao i poznavanje barem jednog programskog jezika za prediktivnu analitiku (na primjer R ili Python). Analizirane podatke potrebno je također adekvatno i predstaviti što podrazumijeva alate za vizualnu reprezentaciju podataka i izvještavanje.

 

PREDUVJETI
 

Iako velik broj poslodavaca preferira/zahtjeva završenu višu ili visoku školu za obavljanje ovog posla dovoljna je završena srednja škola. Potrebne su dobre analitičke i logičke sposobnosti, izuzetne komunikacijske sposobnosti u govoru i u pismu te dobre prezentacijske vještine.

I motivacija. Jako puno motivacije.

Očekuje se:

 • snalaženje pod pritiskom

 • aktivno sudjelovanje u timu za razvoj i održavanje aplikacija

 • rad na funkcionalnosti proizvoda (aplikacije)

 • suradnja s ostalim kolegama, timski rad

 • da razumije poslovne procese

 • analizira potreba korisnika, oblikuje ih u zahtjeve prema softverskim inženjerima

 • osigurava da isporučeni proizvod adekvatno zadovoljava potrebe korisnika

 • uvođenje poslovnih aplikacija kod korisnika te za njihove nadogradnje uslijed zakonskih promjena ili promjena poslovnih procesa korisnika.

 

Ovo zanimanje je izuzetno traženo, posao je dinamičan , te je kao i većina zanimanja u IT industriji, natprosječno plaćen.
 

EDUKACIJA

Edukacija je uz ispunjavanje uvjeta ovog javnog poziva besplatna i traje 6 mjeseci.

Provodi se kombinacijom teoretskog i praktičnog dijela s naglaskom na praktičan rad. Do kraja edukacije očekuje se od polaznika da sami naprave projekt koji će tvrtke kod kojih će vršiti praksu ocjenjivati.  Za vrijeme Akademije edukacija će se održavati u popodnevnim satima i/ili vikendom u učionici, dok će se praksa održavati kod partnera i/ili krajnjih korisnika (potencijalnih budućih poslodavaca) tijekom 3 mjeseca u redovnom radnom vremenu uz nadzor voditelja.

Nakon uspješno završene edukacije svaki polaznik imat će osnovna znanja za poslove Data Scientist.

Nakon uspješno završene edukacije svaki polaznik moći će aplicirati za poslove Data Scientista budući da se radi o poslovima za koje je imao prilike vidjeti tijekom prakse ili je upoznat od ranije te postoji mogućnost i poduzetničke karijere/samozapošljavanja.
 

UVJETI ZA PRIJEM NA AKADEMIJU I POČETAK AKADEMIJE

Uvjet za prijem na akademiju je završena srednja škola, viša škola ili fakultet.

Pored ovog potrebne su dobre:

 • analitičke sposobnosti

 • komunikacijske vještine u govoru i pismu

 • prezentacijske vještine

 • sposobnosti snalaženja pod pritiskom

 • sposobnosti i znanje korištenja Office alata

Provjeru navedenih sposobnosti i znanja provodit će IT tvrtke kod kojih će kandidati obavljati stručnu praksu.

Provjere su predviđene za jesen 2022 te će se provoditi u nekoliko krugova, od kojih je prvi sama prijava. Kandidati koji zadovoljavaju uvjete upisuju se po vremenu prijave.

Sudionici potpisuju ugovor kojim se obvezuju platiti troškove edukacije u slučaju neopravdanog odustajanja.
 

FINANCIRANJE

Polaznicima se edukacija  ne naplaćuje ukoliko:

– ostvare zadane preduvjete za ciljanu skupinu temeljem mjera aktivne politike zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanja

i

–  ostvare prisustvo na programu u postotku većem od 80%.

U skladu s važećom politikom HZZ-a, ukoliko su ostvareni svi preduvjeti, za polaznike koji se vode u evidenciji nezaposlenih pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, stručna praksa bit će financirana kroz mjere aktivne politike zapošljavanja.

Polaznik koji se vodi u evidenciji nezaposlenih, a korisnik je Mjere aktivne politike zapošljavanja , te ostvaruje pravo na besplatnu edukaciju, koji bez opravdanog razloga prekine odnosno ne završi osposobljavanje prestaje se voditi u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ne može se prijaviti u evidenciju u roku od 6 mjeseci od dana prekida osposobljavanja, te je obvezan Zavodu vratiti ukupno isplaćena sredstva na ime novčane pomoći i putne troškove, isplaćena do dana prekida osposobljavanja, uvećana za zatezne kamate obračunate temeljem članka 29. stavka 2. Zakona o obveznim odnosima.

Za polaznika mjere zaposlenje se smatra opravdanim razlogom odustajanja, uz uvjet da je zaposlenje u vremenu dužem od trajanja osposobljavanja, te u tom slučaju nema povrata isplaćenih sredstava na račun novčane pomoći i putnih troškova. Njihova isplata se obustavlja sa zadnjim danom osposobljavanja.

Polaznik osposobljavanja nije obvezan vratiti navedena sredstva ukoliko osposobljavanje prekine zbog hospitalizacije, težeg oboljenja, oboljenja djeteta ili drugih opravdanih razloga. O opravdanosti razloga prekida odlučuje povjerenstvo nadležnog područnog ureda ili službe Zavoda.

Za polaznika mjere i preuzetih obveza spram Inkubator za nove tehnologije Trokut Šibenik d.o.o. zaposlenje se smatra opravdanim razlogom odustajanja, uz uvjet da je zaposlenje u vremenu dužem od trajanja osposobljavanja odnosno dužem od 6 mjeseci, te u tom slučaju nema povrata isplaćenih sredstava na račun novčane pomoći i putnih troškova. Njihova isplata se obustavlja sa zadnjim danom osposobljavanja.

MJESTO ODRŽAVANJA EDUKACIJE

Teoretski i praktični dio edukacije održavat će se u Centru Trokut Šibenik na adresi Velimira Škorpika 7/A, 22 000 Šibenik.

 

VRIJEME ODRŽAVANJA EDUKACIJE

Planirani početak prve edukacije u sklopu TROKUT DIGITAL NEET  ACADEMY  3.0 predviđen je prosinac 2022.g.

 

 • PRIJAVA NA JAVNI  POZIV I TRAJANJE

 • Prijave na TROKUT DIGITAL NEET ACADEMY 3.0 primaju se slanjem CV-a na mail: edu@trokut.eu do 21.listopada.2022.g. u ponoć uz obvezu ispunjavanja upitnika. Ukoliko se ne popuni upitnik i/ili ne dostavi CV, prijava će se smatrati nepotpunom.  PRIJAVE NA DATA SCIENCE NEET AKADEMIJU SU ZATVORENE. 

 • Javni poziv Trokut NEET Akademije 3.0 – Data Science se nalazi na linku.

 • Pismeno testiranje prijavljenih kandidata će se održati u prostoru Trokuta  27.10.2022. , kandidati će biti obaviješteni o satnici

 • Svi kandidati koji prođu pismeni test biti će pozvani na  selekcijski  intervju u  periodu od 09.11. - 12.11.2022.

Moduli Data Science Neet akademije nalaze se na sljedećem linku 

 

Cilj Trokuta je na periodičnoj razini održavati NEET Akademiju za trenutno tražena radna mjesta.
Za više informacija prijavite se na naš newsletter – button za newsletter ili nas zapratite na našim društvenim mrežama.

bottom of page