top of page

TROKUT NEET AKADEMIJA

FULL STACK DEVELOPER

DARIA BATINICA.png

Predmet ovog Javnog poziva je „TROKUT DIGITAL NEET ACADEMY“ koju pokreće Inkubator za nove tehnologije Trokut Šibenik d.o.o., a namijenjena je pripadnicima NEET skupine – mladim nezaposlenim osobama koje nisu u sustavu obrazovanja.

Polaznicima se edukacija  ne naplaćuje ukoliko:

– ostvare zadane preduvjete za ciljanu skupinu temeljem mjera aktivne politike zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanja

i

–  ostvare prisustvo na programu u postotku većem od 80%.


Svi detalji kao i uvjeti za prijavu nalaze se u Javnom natječaju na sljedećem  linku:

Javni-poziv-Neet-Akademija-Full-stack-developer


ZANIMANJE FULL-STACK DEVELOPER

Full-stack (web) developer ili programer je osoba koja radi sve aspekte web razvoja = front-end; back-end; konfiguriranje servera i implementaciju koda na njemu.

Znanje Full-stack programiranja je posebno korisno za manje web aplikacije ili manje start-upove gdje jedna osoba može raditi sve tehničke stvari. Ali čak i veće tvrtke preferiraju full-stack programere –iz razloga što je dobro imati ljude koji mogu “skočiti“ u drugo polje u slučaju da osoba koja to pokriva iz nekog razloga više nije dostupna. Cilj je da do kraja programa TROKUT DIGITAL NEET ACADEMY polaznici rade na razvoju funkcionalnosti proizvoda (aplikacije), surađuju s ostalim kolegama na front-end i back-end funkcionalnostima, odrade testiranje rješenja, puštanje u produkciju te odrađuju održavanje aplikacije koja se razvije.

Preduvjeti

Iako velik broj poslodavaca preferira/zahtjeva završenu višu ili visoku školu za obavljanje ovog posla dovoljna je završena srednja škola. Potrebne su dobre analitičke i logičke sposobnosti, izuzetne komunikacijske sposobnosti u govoru i u pismu te dobre prezentacijske vještine.

Očekuje se:

snalaženje pod pritiskom

aktivno sudjelovanje u timu za razvoj i održavanje aplikacija

rad na funkcionalnosti proizvoda (aplikacije)

suradnja s ostalim kolegama, timski rad

da razumije poslovne procese

analizira potreba korisnika, oblikuje ih u zahtjeve prema softverskim inženjerima

osigurava da isporučeni proizvod adekvatno zadovoljava potrebe korisnika

uvođenje poslovnih aplikacija kod korisnika te za njihove nadogradnje uslijed zakonskih promjena ili promjena poslovnih procesa korisnika.


Ovo zanimanje je izuzetno traženo, posao je dinamičan , te je kao i većina zanimanja u IT industriji, natprosječno plaćen.

EDUKACIJA

Edukacija je uz ispunjavanje uvjeta navedenih u članku I. ovog javnog poziva besplatna i traje 6 mjeseci.

Provodi se kombinacijom teoretskog i praktičnog dijela s naglaskom na praktičan rad. Do kraja edukacije očekuje se od polaznika da sami naprave projekt koji će tvrtke kod kojih će vršiti praksu ocjenjivati.  Za vrijeme Akademije edukacija će se održavati u popodnevnim satima i/ili vikendom u učionici, dok će se praksa održavati kod partnera i/ili krajnjih korisnika (potencijalnih budućih poslodavaca) tijekom 3 mjeseca u redovnom radnom vremenu uz nadzor voditelja.

Nakon uspješno završene edukacije svaki polaznik imat će osnovna znanja za poslove Full-stack developera. Kroz praksu će se upoznati s procesom razvoja aplikacije, testiranja, puštanja u produkciju i održavanja aplikacije.

Nakon uspješno završene edukacije svaki polaznik moći će aplicirati za poslove Full-stack   developera budući da se radi o aplikacijama za razvoj sustava koje je imao prilike vidjeti tijekom prakse ili je upoznat od ranije te postoji mogućnost i poduzetničke karijere/samozapošljavanja ukoliko polaznik prepozna neku globalnu aplikaciju koja nedostaje hrvatskom tržištu i spreman je postati njezin implementator na hrvatskom tržištu.


UVJETI ZA PRIJEM NA AKADEMIJU

Uvjet za prijem na akademiju je završena srednja škola, viša škola ili fakultet.

Pored ovog potrebne su dobre:

analitičke sposobnosti

komunikacijske vještine u govoru i pismu

prezentacijske vještine

sposobnosti snalaženja pod pritiskom

sposobnosti i znanje korištenja Office alata


Provjeru navedenih sposobnosti i znanja provodit će IT tvrtke kod kojih će kandidati obavljati stručnu praksu.

Kandidati koji zadovoljavaju uvjete upisuju se po vremenu prijave.

Sudionici potpisuju ugovor kojim se obvezuju platiti troškove edukacije u slučaju neopravdanog odustajanja.

FINANCIRANJE

U skladu s važećom politikom HZZ-a, ukoliko su ostvareni svi preduvjeti, za polaznike koji se vode u evidenciji nezaposlenih pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, stručna praksa bit će financirana kroz mjere aktivne politike zapošljavanja.

Polaznik koji se vodi u evidenciji nezaposlenih, a korisnik je Mjere aktivne politike zapošljavanja , te ostvaruje pravo na besplatnu edukaciju, koji bez opravdanog razloga prekine odnosno ne završi osposobljavanje prestaje se voditi u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ne može se prijaviti u evidenciju u roku od 6 mjeseci od dana prekida osposobljavanja, te je obvezan Zavodu vratiti ukupno isplaćena sredstva na ime novčane pomoći i putne troškove, isplaćena do dana prekida osposobljavanja, uvećana za zatezne kamate obračunate temeljem članka 29. stavka 2. Zakona o obveznim odnosima.

Za polaznika mjere zaposlenje se smatra opravdanim razlogom odustajanja, uz uvjet da je zaposlenje u vremenu dužem od trajanja osposobljavanja, te u tom slučaju nema povrata isplaćenih sredstava na račun novčane pomoći i putnih troškova. Njihova isplata se obustavlja sa zadnjim danom osposobljavanja.

Polaznik osposobljavanja nije obvezan vratiti navedena sredstva ukoliko osposobljavanje prekine zbog hospitalizacije, težeg oboljenja, oboljenja djeteta ili drugih opravdanih razloga. O opravdanosti razloga prekida odlučuje povjerenstvo nadležnog područnog ureda ili službe Zavoda.

Za polaznika mjere i preuzetih obveza spram Inkubator za nove tehnologije Trokut Šibenik d.o.o. zaposlenje se smatra opravdanim razlogom odustajanja, uz uvjet da je zaposlenje u vremenu dužem od trajanja osposobljavanja odnosno dužem od 6 mjeseci, te u tom slučaju nema povrata isplaćenih sredstava na račun novčane pomoći i putnih troškova. Njihova isplata se obustavlja sa zadnjim danom osposobljavanja.


MJESTO ODRŽAVANJA EDUKACIJE

Teoretski i praktični dio edukacije održavat će se u Centru Trokut na adresi Velimira Škorpika 7/A, 22 000 Šibenik.


VRIJEME ODRŽAVANJA EDUKACIJE

Planirani početak prve edukacije u sklopu TROKUT DIGITAL NEET  ACADEMY  predviđen je siječanj 2022.g.


PRIJAVA NA JAVNI  POZIV I TRAJANJE

Prijave na TROKUT DIGITAL NEET  ACADEMY primaju se slanjem CV-a na mail: edu@trokut.eu do 21.11.2021.g. uz obvezu ispunjavanja upitnika na linku: upitnik

Cilj Trokuta je na periodičnoj razini održavati NEET Akademiju za trenutno tražena radna mjesta.
Za više informacija prijavite se na naš newsletter – button za newsletter ili nas zapratite na našim društvenim mrežama.

bottom of page