top of page
OTVARA SE (Banner (Landscape))-3.png

TROKUT URED 22

SWOT; BRAND; VC; SOLVENTNOST; CROWDFUNDING; RDG; BILANCA; POREZI...

SVI ODGOVORI NA JEDNOM MJESTU

Trokut Ured 22 je virtualni ured gdje smo na jednom mjestu objedinili odgovore na sve upite od poduzetnika. Pitanja koja su nam postavljena pokrivaju razna područja od pravnih subjekata, inovacija, računovodstvenih pitanja pa svo do digitalnih nomada. 
 

Trokut Ured 22 redovito održava besplatna predavanja na teme iz poduzetništva, a prezentacije s predavanja možete pronaći u pitanjima i odgovorima, na dnu ove stranice ili pod Novostima.
 
 
KAKO DO ODGOVORA NA UPITE?
 • Upišite pojam koji tražite u pretraživač, ako ne pronađete svoj odgovor imate jednu od tri opcija:  
 1. Svaku srijedu između 11 i 12h možete nazvati Trokut Ured 22 i postaviti upit 
 2. Pošaljite upit mailom na ured22@trokut.eu i unutar dva radna dana ćete zaprimiti odgovor
 3. Ispunite kontakt formu i unutar dva radna dana ćete zaprimiti odgovor
 • What is this company?
  A company is an independent economic, technical and social entity owned by certain entities, which produces goods and services for the needs of the market and uses resources and bears business risk in order to achieve profit and achieve economic and social goals.
 • How to open a d.o.o./j.d.o.o.?
  - name selection: in addition to the chosen company name, it is recommended to prepare alternative names - going to the notary public: The application for registration in the court register (form Po) and some of its attachments must be certified by a notary public. At the notary, you must have an identity card or passport - submission of documentation and payment of fees: Submit the application for registration in the court register with all necessary attachments certified by a notary public at the HITRO.HR office. After the payments have been made, HITRO.HR will complete your case and forward it to the competent Commercial Court electronically - downloading documentation and opening an account: You will download the decision on registration in the court register and the notification on the classification of a business entity according to the National Classification of Activities with the entered registration number at the HITRO.HR service counter. You can arrange the opening of an account at the HITRO.HR service counter (in those banks for which FINA performs account opening operations or mediates in the performance of these operations). The company, company owner and company employees must be registered in the pension insurance system (HZMO - e-Mirovinsko). In addition to registering the company in the pension insurance, it is also necessary to register in the health insurance system (HZZO - e-Health). The company must also be registered with the competent Tax Administration.
 • How does the craft work?
  Unlike j. d.o.o. i d.o.o. share capital does not exist here. You can register your trade through an e-application or by personally coming to the state administration office in the city or county. Establishment costs should not exceed HRK 400.00. The advantages of the business, in addition to simple opening and closing, are simple bookkeeping, as well as the possibility of flat-rate taxation. The advantage is that the value added tax is calculated according to the collected outgoing invoices and paid incoming invoices. Craft also has its drawbacks. To register a trade, you need a certificate of professional qualification, a master's exam, etc. A tradesman is liable for obligations without limit, i.e. with all his assets.
 • How does d.o.o. work?
  A limited liability company (d.o.o.) is a capital company, and the basic capital for establishment must be HRK 20,000.00 (mostly in money, but it is possible in the form of things or rights). Establishment costs are around HRK 4,000.00. In addition to the high costs of establishment and capital, the disadvantages of d.o.o. are also double bookkeeping, strict legal regulation of business and tax liability, which is the same as with j.d.o.o. Advantages d.o.o. is that it can have several founders and their founding roles do not have to be equal. The personal liability of each founder is limited. The profit taxation rate is fixed (20%).
 • How does j.d.o.o. work?
  A simple limited liability company has been available to entrepreneurs for registration for several years. Given that the amount of capital required is very small, only HRK 10, and the establishment is quick and easy through a notary public, it is not surprising that j. d.o.o. a very popular business entity in the Republic of Croatia. Establishment costs amount to HRK 800.00. The company can have up to three founders, but only one director. The advantage is that the profit taxation rate is fixed (20%). The negative item is that j. d.o.o. must put 25% of its profit into its reserves. When the company's reserves exceed the amount of HRK 20,000.00, the company is required by law to conduct an audit in order to be able to transform the company into a d.o.o. (if you pay the capital increase in cash, there is no obligation to audit). It is also a negative aspect that the tax liability is represented by the difference between the calculated VAT from outgoing invoices and input tax from incoming invoices, regardless of whether the invoices have been collected or paid.
 • craft
  A trade represents the independent and permanent performance of permitted economic activities by natural persons with the purpose of achieving profit, which is realized through production, trade or the provision of services on the market. Trades are divided according to activity into: free trades, related trades and privileged trades.
 • Who is this craftsman?
  A craftsman is a natural person who performs one or more activities in his own name and on his own account, and can also use the work of other persons.
 • Company buyout
  Buying a company is a way of acquiring a company, that is, changing the owner of a company by buying a company or buying its shares. It is the business operation of buying a company where a controlling stake is usually bought. Buyout can refer to managers (management buyout - MBO) or employees (employee buyout - EBO). the purchase of a company or the purchase of its shares is most often done with the help of financial leverage, i.e. a loan. This type of purchase is known as leverage buyout - LBO.
 • Letter of intent
  A letter of intent is a creation of international business practice and is not regulated by regulations as a special "pre-contractual" form of communication. The result is that in practice it appears under different English names. Possible contents of the letter of intent: - determining the goals that the parties want to achieve with the contract, the time order and schedule of negotiation topics, the place of negotiations and the persons participating in them; issues on which an agreement has been reached and issues on which there are different views - clarifications on mutually agreed upon obligations such as cost sharing agreements, the obligation to maintain business secrets and confidentiality of information disclosed during negotiations - predicting the detailed content of the future contract as well as expressing readiness to conclude it, but depending on the fulfillment of certain conditions or the occurrence of certain events.
 • Što je startup ili novoosnovano poduzeće
  Startup je relativno novi pojam u poslovanju čije pravo značenje zna mali broj ljudi. Naime, nije svako pokretanje posla istovremeno i startup. Prof. dr. sc. Dubravko Babić sa zagrebačkog FER-a definira ih kao one koji "se pretežno bave inovacijama. Novim, nekonvencionalnim, naizgled nemogućim načinom da se nešto riješi, ali na ipak praktičan način i to u razumnom vremenu. Temeljeni su na novim tehnologijama, uglavnom je riječ o malim grupama ljudi koji su uvjereni kako će riješiti problem na nekonvencionalan način te da će svojim pristupom pokoriti svijet."
 • Otvaranje podružnice
  Inozemne pravne osobe za trajno obavljanje djelatnosti u RH mogu, osim trgovačkog društva, osnovati i podružnicu. Podružnice stranih pravnih osoba nemaju pravnu osobnost, ali su u obavljanju svoje djelatnosti izjednačene s tuzemnim pravnim osobama. Najčešći organizacijski oblik stalne poslovne jedinice putem kojeg strane pravne osobe u RH obavljaju svoju djelatnost su podružnice. Podružnica inozemnih pravnih osoba i trgovaca pojedinaca kao i kod tuzemnih osoba osniva se na temelju odluke o osnivanju koju donosi nadležno tijelo trgovačkog društva ili trgovac pojedinac, a treba je ovjeriti javni bilježnik. Obvezni elementi odluke o osnivanju su: - tvrtka i sjedište osnivača te tvrtka i sjedište podružnice - predmet poslovanja osnivača i djelatnosti podružnice - ako je osnivač društvo kapitala, svota temeljnog kapitala i svota uplaćenih uloga, a ako je osnivač društvo osoba, imena članova društva koji osobno odgovaraju za obveze - ime, odnosno imena, porezni broj i prebivalište osoba u podružnici ovlaštenih da u poslovanju podružnice zastupaju osnivača. Kod upisa podružnice u sudski registar uz odluku o osnivanju, prijavi za upis prilažu se u izvorniku i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik: 1. izvadak iz registra u kojem je upisan osnivač iz kojeg mora biti vidljiv pravni oblik, vrijeme osnivanja inozemnog osnivača podružnice i osobe ovlaštene na zastupanje i opseg njihovih ovlasti; ako je osnovan u zemlji gdje se ne upisuje u takav registar, valjane isprave o osnivanju javno ovjerene po propisima zemlje u kojoj osnivač ima sjedište koje sadržavaju navedene podatke 2. odluka osnivača o osnivanju podružnice 3. ovjereni prijepis izjave o osnivanju po propisima zemlje u kojoj osnivač ima registrirano sjedište (društveni ugovor ili statut osnivača) 4. javno ovjereno skraćeno financijsko izvješće posljednje godine poslovanja osnivača.
 • Paušalni obrt
  Paušalni obrt je vrsta poslovnog subjekta koji je u suštini klasičan obrt, ali se oporezivanje vrši paušalno – dakle razlika između klasičnog i paušalnog obrta nastaje s porezne strane. Paušalni obrtnici porez plaćaju kvartalno (dakle 4 puta godišnje, svaka 3 mjeseca), a iznos poreza ovisi o razredu zarade u kojem se taj obrt nalazi. Visina razreda ovisi o tome kolika su primanja obrta – što je veća zarada, to je i veći iznos poreza
 • Što je udruga
  Udruga je svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba koje se, radi zaštite svojih probitaka ili zauzimanja za opće interese, a bez namjere stjecanja dobiti, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje tog oblika udruživanja.
 • Razlika klasičnog i paušalnog obrta
  Obrt paušal nema obvezu vođenja poslovnih knjiga, osim knjige prometa. Ne postoji ni mogućnost podnošenja godišnje porezne prijave za ostvareni dohodak, te je financijski povoljniji.
 • Da li je moguće biti zaposlen i imati obrt na svoje ime?
  Paušalni obrt uz stalno zaposlenje je moguć. Drugim riječima, možete otvoriti paušalni obrt uz radni odnos kod drugog poslodavca. Kod paušalnog obrta porez se plaća u paušalnom iznosu, kvartalno, a gornja granica primitaka je 300.000,00 kn. Ako obrtnik prijeđe taj iznos, dužan je ući u sustav PDV-a.
 • Potpore za samozapošljavanje - HZZ mjere
  Dodjeljuje se nezaposlenim osobama za pokrivanje troškova za osnivanje i započinjanje poslovanja poslovnog subjekta u sljedećim organizacijskim oblicima - obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i ustanova. Potpora se može dodijeliti i za više nezaposlenih osoba ako će one zajednički osnovati i započeti s poslovanjem novog poslovnog subjekta, odnosno nastaviti s poslovanjem postojećeg poslovnog subjekta kojeg su preuzeli. Potpora za samozapošljavanje dodjeljuje se primjenom: a) fiksnog iznosa b) varijabilnog iznosa Fiksni iznos potpore je unaprijed određen za inicijalne troškove osnivanja i registracije poslovnog subjekta, troškove rada podnositelja zahtjeva kao jedne zaposlene osobe na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja (trošak knjigovodstva, zakup poslovnog prostora, obvezne članarine, administrativni troškovi i troškovi sitnog inventara, troškovi izrade mrežne stranice i oglašavanja i slično). Fiksni iznos potpore dodjeljuje se u visini od 40.000 kn za registraciju obrta s paušalnim oporezivanjem, te u visini od 55.000 kn za registraciju ostalih organizacijskih oblika poslovnih subjekata (dohodovni obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i ustanova), bez potrebe pravdanja navedenih iznosa u troškovniku koji je sastavni dio poslovnog plana. Varijabilni iznosi razlikuju se ovisno o registriranoj djelatnosti za koju se dodjeljuje potpora, a prihvatljivi troškovi mogu se razvrstati u 5 kategorija: - kupnja nove opreme neophodne za obavljanje djelatnosti te koja traje, odnosno se koristi u vremenu dužem od jedne godine (npr. strojevi, tehnika, alati, informatička oprema i dr.) - kupnja ili zakup licenciranih IT programa - kupnja novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti) - kupnja sirovine i potrošnog materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti do 30% varijabilnog iznosa potpore (samo prerađivačka industrija) - kupnja franšiza
 • Virtualni ured
  Virtualni uredi su zanimljivo rješenje za sve one kojima fizički ured nije potreban, ali su im potrebne sve prednosti koje on pruža. Poslovna adresa na prepoznatljivoj lokaciji, poštanski sandučić i fiksni telefonski broj pogodnosti su koje, osim što omogućuju značajnu uštedu, poboljšavaju profesionalni imidž tvrtke. Virtualni ured svojim različitim uslugama nudi brojne prednosti svima koji rade od kuće: Značajna ušteda novca, pogotovo prilikom pokretanja poslovanja kad nema potrebe za plaćanjem ureda i režijskih troškova, već se novac može iskoristiti npr. za marketing. Zakup poslovne adrese na atraktivnoj lokaciji stoji daleko manje nego zakup ureda. Ako se radi o jednom zaposlenom, kad mu se posao krene razvijati vrlo vjerojatno će se dogoditi da neće stići sve sam obavljati. Zbog toga mu na raspolaganju stoji virtualni asistent koji se može javljati u ime njegove tvrtke, odgovarati na e-mail, dogovarati sastanke i sl. Omogućava zapošljavanje ljudi iz različitih gradova, čak i država. Opet se to odnosi na one tvrtke i poslovanja koje rade takve poslove da si mogu priuštiti telework. U ovom slučaju takve tvrtke mogu profitirati i sebi izabrati najbolje zaposlenike, bez da se itko mora seliti ili dugo putovati do posla. Fleksibilnost. Uobičajeno radno vrijeme od devet do pet ne odgovara svim ljudima. Neki su produktivniji u rano prijepodne, dok nekim ljudima više odgovara započeti raditi u poslijepodnevnim satima, što su pokazala i istraživanja. Bitno je i da zaposlenici ne moraju uzimati slobodne dane ako imaju privatne obveze (odlasci liječniku, roditeljski sastanci i sl.), već jednostavno to vrijeme mogu nadoknaditi radeći ranije ili kasnije u tom danu. Već spomenuti telecommuting i sve pogodnosti koje donosi. Produktivnost kod kuće. Zaposlenici mogu bolje posložiti prostor gdje će obavljati svoj posao. Mogu si organizirati vrijeme u kojem će raditi i vrijeme za odmor. Pokazalo se da osobama koje rade od kuće treba manje vremena da završe neke zadatke zahvaljujući činjenici da nema uobičajenih uredskih ometanja, kao što su uredska buka i drugi djelatnici u prostoru. Iz svega navedenog možemo zaključiti da nam danas na raspolaganju stoje sva moguća rješenja za uspješno poslovanje koje možemo voditi od kuće. Ako se radi o poslu za koji nije potrebno više od računala, mobitela i internetske veze, još više u fokus dolaze prednosti rada od kuće i virtualnog ureda. Svjesni smo nedostataka koje sa sobom donosi takvo poslovanje, najviše u pogledu društvene interakcije koja izostaje, ali i to se može prevladati. Zasad svi argumenti idu u korist radu od kuće, kojeg su poduprla različita provedena istraživanja i potvrdila sve gore navedene prednosti.
 • What are innovations?
  The common thinking is that it is actually the creation of a better product or process. The most innovative companies unite the pursuit of innovation outside conventional frameworks. Innovation pushes managers outside the box of classical thinking. The role of innovation is primarily to create additional value for the company. Anything that makes it possible to achieve this in a newer and better way is free call it innovation.
 • What are the steps in creating innovation?
  Five main steps in the process of creating innovations: - Envisioning (having an initial feeling about a market opportunity) - Incubation (improving the innovation to the extent that it can be commercialized) - Demonstration (making a prototype and getting confirmation information from potential investors and customers) - Promotion (convince the market to accept the innovation) - Supporting (provide the product or process with the longest possible lifetime on market)
 • What is a patent?
  A patent is a legal document, which is issued by an authorized institution and which gives the owner the exclusive right to enforce the invention in a certain country. A patent is actually a document that protects the exclusive right to use an invention. The legislation of individual countries regularly determines the time of exclusive use of the patent. In order to use a patented invention, other manufacturers must obtain permission from the patent holder and, according to the agreement, provide him with appropriate compensation. With the expansion and intensification of the scientific and technological revolution, the number of patents is increasing. In this, the most developed countries, especially Japan, the USA and the countries of the European Union, are leading the way.
 • What is a license?
  License means the permission of the holder of a certain industrial property right to a legal or natural person to use that right. a license occurs if the right holder decides to transfer the right to use the subject of the license to another owner in whole or in part through the license agreement. The subject of the license agreement can be models, inventions, ideas, patents, samples, know-how, brands and trademarks.
 • Crowdfunding kampanja
  Crowdfunding je način prikupljanja novca za financiranje projekata i poslovanja. Omogućuje prikupljačima sredstava prikupljanje novca od velikog broja ljudi putem online platformi. Crowdfunding najčešće koriste startup tvrtke ili rastuće tvrtke kao način pristupa alternativnim fondovima. Primjer crowdfundinga bio bi GoFundMe. GoFundMe je tvrtka za grupno financiranje koja se temelji na donacijama, i iako je poznata po tome što se koristi za više dobrotvornih inicijativa, tvrtke također mogu iskoristiti prednosti platforme. Ovo je izvrsna opcija za neprofitne organizacije i tvrtke koje imaju inicijative temeljene na uslugama.
 • Venture capitalist
  Venture capitalist je privatni kapitalni investitor koji osigurava kapital tvrtkama s velikim potencijalom rasta u zamjenu za vlasnički udio. To bi moglo biti financiranje startup pothvata ili podrška malim tvrtkama koje se žele proširiti, ali nemaju pristup tržištima dionica. Google Inc je, na primjer, veliki venture capitalist. Njegov odjel, Google Ventures, fokusiran je na rizični kapital. Google Ventures također ima veliki europski ogranak, koji je tvrtka osnovala s početnim ulaganje od 100 milijuna dolara.
 • Poslovni anđeli
  Poslovni anđeli su fizičke osobe koji ulažu u startupove u ranim fazama razvoja. Osim kapitala, poslovni anđeli djeluju kao mentori, te dijele svoja poslovna znanja, iskustvo i kontakte. Iznimno je važno za budući razvoj startupa ako primi ulaganje uspješnih osnivača i poduzetnika koji su i sami stvorili poduzetničku uspješnu priču.
 • Ciljane skupine
  Ciljanu skupinu definiramo kao naš osnovni skup potencijalnih kupaca ili klijenata, oni koji će predstavljati srž našeg biznisa i prema kojima ćemo krojiti svaki element našeg marketing miksa.
 • What does the term liquidity mean?
  Liquidity means the relationship between available assets and incoming liabilities. A company's liquidity is often defined as its ability to meet its obligations on time. This ability of the company is conditioned by a number of elements: first of all, the flow of working capital through its business cycle, the due date of obligations, the alignment of debts and own sources of financing.
 • What is macroeconomics?
  Macroeconomics studies global quantities (gross social product, its structure and movement, supply and consumption aggregates, prices and their movements, investments, relations and movements in international exchange, social finances, etc.). In addition to explaining objective regularities in economic phenomena by applying methods of economic analysis (econometrics), he seeks appropriate solutions for practical economics (economic policy).
 • What is the margin?
  The margin is the difference between the selling and purchasing price, and it covers all trade costs. It is most often calculated as a percentage of the purchase price.
 • Microeneconomy
  Microeconomics is a part of economic science that studies the economic sphere of activity of entrepreneurship, businesses, companies and all other entities that appear on the market of supply and demand. unlike microeconomics, macroeconomics deals with the national economy as part of the social system.
 • What is a monopoly?
  A monopoly is a situation where one company or a group of them has power over the market. A complete monopoly is a market situation in which there is only one supplier on the supply side, and a large number of buyers on the demand side. bilateral monopoly is in the case when there is one supplier and one buyer on the supply side and on the demand side. There is also a partial monopoly, when in addition to the main bidder, there is also another, but unimportant bidder (outsider), who does not affect market relations.
 • What is a bond?
  A bond means a debt security by which the issuer undertakes to pay the funds indicated in the bond within a certain period and with a certain interest. bonds are long-term debt securities with a maturity of over one year. The buyer of the bond lends the amount of the bond to its issuer, and the issuer of the bond guarantees that during the specified period of time, it will pay the bond holder the specified amount of interest annually, and when the bond matures, it will pay the amount of the bond.
 • Što je to solventnost
  Solventnost je sposobnost redovitoga, pravodobnog i urednoga podmirenja dospjelih obveza raspoloživim novčanim sredstvima. Određuje se omjerom imovine i obveza poduzeća, a omjer je kod solventnih poduzeća veći od jedan (imovina veća od dugova).
 • Račun dobiti i gubitka
  Račun dobiti i gubitka definiramo kao financijski izvještaj koji pokazuje uspješnost poslovanja poduzeća kroz određeno vremensko razdoblje. Sadrži prikaz svih prihoda i rashoda, te ostvarenog financijskog rezultata u određenom obračunskom razdoblju. Njegova osnovna uloga je davanje odgovora na pitanje je li poduzeće ostvarilo svoj financijski cilj – profitabilnost.
 • Što je putni nalog i kako se popunjava
  To je dokument u kojem su navedeni podaci o službenom putovanju te u kojem su priloženi računi, odnosno druge možebitne isprave, a čime se u konačnici dokazuje nastanak službenog putovanja i predstavlja podlogu za razne isplate (dnevnice i slično). Člankom 8. stavkom 2. Pravilnika propisano je da putni nalog mora imati osobito sljedeće elemente: nadnevak izdavanja ime i prezime osobe koja se upućuje na službeno putovanje mjesto u koje osoba putuje svrhu putovanja vrijeme trajanja putovanja vrijeme kretanja na put podatke o prijevoznom sredstvu kojim se putuje (ako se putuje automobilom, potrebno je navesti marku i registarsku oznaku automobila, početno i završno stanje brojila – kilometar/sat) vrijeme povratka s puta potpis ovlaštene osobe obračun troškova likvidaciju obračuna te izvješće s puta Uz putni nalog obvezno se prilažu isprave kojima se dokazuju nastali izdaci, i to osobito: računi za cestarine, računi za parking, putne karte ili, u iznimnim i opravdanim slučajevima, preslike putnih karata, računi za smještaj i drugo, bez obzira na način podmirenja izdataka.
 • Sredstva osiguranja i avansi
  Avans (engl. advance payment) ili predujam, novčana svota koja pri sklapanju ugovora ili u tijeku njegova ispunjenja jedna ugovorna strana daje na račun ispunjenja obveze, još prije nego što je tražbina dospjela. Prema tome, avans nije konačno ispunjenje ugovorne obveze davaoca avansa, pa ni djelomično ni bezuvjetno plaćanje ugovorene cijene ili druge vrste naknade, jer se ona daje po ispunjenju ugovorene radnje primatelja avansa, a sve pod općim uvjetom da je ugovor uredno ispunjen. Avans se daje u svrhu ispunjenja ugovora, jer se na taj način olakšava, a ponekad upravo i omogućuje ispunjenje, osobito ugovora o djelu i, još više, ugovora o građenju. Avans se, u pravilu, daje u novcu; on prelazi u vlasništvo svoga primatelja, s time da se nakon ispunjenja ugovora uračunava u ispunjenje obveze davaoca avansa.
 • Suvremene metode procjene vrijednosti poslovnih subjekata - EBIT i EBITDA
  EBIT predstavlja zaradu prije kamata i poreza. To je jedna od raznih metoda profitabilnosti za poduzeća. Može se izračunati oduzimanjem troška prodane robe, operativnih troškova i neoperativnih troškova od prihoda od prodaje i zatim dodavanjem svih neoperativnih prihoda. Iako se smatraju neoperativnim stavkama, troškovi kamata i poreza isključeni su iz izračuna EBIT-a u svrhu mjerenja profitabilnosti poduzeća bez utjecaja na strukturu kapitala i porezna troškove. Često se EBIT naziva operativna dobit ili operativni prihod. To vrijedi kada nema neoperativnih stavki koje treba obračunati. Iz tog razloga, većina izvora po tom pitanju ne pravi tu razliku iako je važno razumjeti da to su to dvije različite mjere profitabilnosti. EBIT je korisna mjera u praćenju sposobnosti tvrtke da zaradi dovoljno za isporuku profita poslovanju, otplatu dugova i financiranje svojih dnevnih operacija. EBITDA predstavlja zaradu prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije. To je evidencija o iznosu novca koji je tvrtka generirala tijekom razdoblja, prije odbitka troškova, kamata i poreza, te prije uzimanja u obzir amortizacije imovine. Zarada poduzeća nakon kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije je njihov neto prihod. EBITDA se obično promatra kao mjera ukupne sposobnosti poduzeća da generira novac, ne uzimajući u obzir koliko će tog novca biti potrošeno na bitne troškove.
 • 19.
  Cash flow means the flow of payments and payments in the company.
 • Liabilities
  Liabilities means an overview of the sources of funds from which certain forms of assets are financed. A liability is a counterpart or counter-item to an asset when creating a balance sheet. It mainly consists of own capital, other people's capital and reserved funds. in this case, other people's capital is predominantly in the form of a loan or credit, while reserved funds are a form of own or other people's capital that is known in advance to be engaged in the performance of economic activity in the next period.
 • Porez na dodanu vrijednost
  Obrtnik je obveznik poreza na dodanu vrijednost ako isporučuje dobra i obavlja usluge čija je vrijednost u prethodnoj kalendarskoj godini (nakon odbitka vrijednosti isporuka koje su oslobođene plaćanja PDV-a) veća od 300.000,00 kuna. U tom je slučaju obrtnik dužan upisati se u Registar obveznika PDV-a u ispostavi Porezne uprave prema svome prebivalištu ili uobičajenom boravištu najkasnije do 15. siječnja tekuće godine. Obrtnik može postati obveznik PDV-a i na početku obavljanja djelatnosti, ako se prijavi u Registar obveznika PDV-a u tekućoj godini kad počinje obavljati poduzetničku djelatnost, i to najkasnije prije prve isporuke dobara i usluga. Porezna stopa PDV-a je 25%, ili 13% ili 5%. Obrtnik mora za razdoblje oporezivanja sam utvrditi i obračunati obvezu PDV-a i iskazati je u prijavi PDV-a na propisanom obrascu kojeg predaje mjerodavnoj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu ili uobičajenom boravištu, do 20-og dana u tekućem mjesecu po proteku razdoblja oporezivanja, bez obzira jesu li u tom razdoblju obavljene oporezive isporuke. Obrtnik ima pravo na odbitak pretporeza, a ukoliko je u razdoblju oporezivanja pretporez veći od porezne obveze, ima pravo na povrat razlike između plaćenog poreza i porezne obveze.
 • Obveznici poreza na dobit
  1. Trgovačko društvo i druga pravna i fizička osoba rezident Republike Hrvatske koja gospodarsku djelatnost obavlja samostalno, trajno i radi ostvarivanja dobiti, dohotka ili prihoda ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi 2. Tuzemna poslovna jedinica inozemnog poduzetnika (nerezident) 3. ​Fizička osoba koja utvrđuje dohodak na način propisan za samostalne djelatnosti prema propisima o oporezivanju dohotka ili koja počinje obavljati takvu samostalnu djelatnost ako izjavi da će plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak 4. Fizička osoba iz točke 3. ako u prethodnom poreznom razdoblju ostvari ukupni primitak veći od 995.421,06 eura​ (7.500.000,00 kuna) 5. Iznimno, tijela državne uprave, tijela područne (regionalne) samouprave, tijela lokalne samouprave, Hrvatska narodna banka, državne ustanove, ustanove jedinica područne (regionalne) samouprave, ustanove jedinica lokalne samouprave, državni zavodi, vjerske zajednice, političke stranke, sindikati, komore, udruge, umjetničke udruge, dobrovoljna vatrogasna društva, zajednice tehničke kulture, turističke zajednice, sportski klubovi, sportska društva i savezi, zaklade i fundacije, ako obavljaju gospodarstvenu djelatnost, a neoporezivanje te djelatnosti bi dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu, obveznici su poreza na dobit za tu djelatnost 6. Svaki onaj poduzetnik ili njegov pravni sljednik koji se ne ubraja u poduzetnike nabrojane u točkama od 1.-5., a koji nije obveznik poreza na dohodak prema propisima o oporezivanju dohotka i čija se dobit ne oporezuje drugdje Predmet oporezivanja je dobit koja se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, uvećana i umanjena prema odredbama Zakona o porezu na dobit. Stope odnosno odnosno iznos: 10% ukoliko su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi do 995.421,06 eura (7.500.000,00 kuna), ili 18% ukoliko su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi veći od 995.421,06 eura (7.500.000,00 kuna​).
 • Porez po odbitku
  Porez po odbitku je porez kojim se oporezuje dobit koju ostvaruje nerezident u Hrvatskoj. Pojednostavljeno, nerezident je poduzeće koje u Hrvatskoj nema registriranu djelatnost ili sjedište. Obveznik plaćanja poreza po odbitku je isplatitelj naknade, a osnovica je bruto iznos naknade koju tuzemni isplatitelj plaća nerezidentu. Porez po odbitku plaća se na: kamate ,dividende i udjele u dobiti, autorske naknade i naknade za druga prava intelektualnog vlasništva, naknade za usluge istraživanja tržišta, poreznog i poslovnog savjetovanja, revizorske usluge, naknade za nastupe inozemnih izvođača (umjetnika, zabavljača i športaša) kada se plaćaju inozemnim osobama koje nisu fizičke osobe. Porez po odbitku plaća se po stopi od 10% na dividende i udjele u dobiti te 15% na sve ostale navedene naknade. Porez po odbitku plaća se po stopi od 20% na sve gore navedene naknade ukoliko je sjedište primatelja naknade u nekoj od država koje se nalaze na EU popisu nekooperativnih jurisdikcija za porezne svrhe važećem na dan isplate.
 • Što je sitni inventar i koja je razlika osnovnih sredstava i sitnog inventara te vođenje evidencije te otpis
  Sitni inventar se smatra imovinom koja ima vijek trajanja kraći od godine dana i jedinični trošak nabave manji od 3.500,00 kn (bez PDV-a). Ako organizacija nije u sustavu PDV-a tada se vrijednost gleda kao 3.500,00 kn sa PDV-om. Pod sitnim inventarom se podrazumijeva: · računalna oprema (tipkovnice, vanjska memorija, printeri i sl.) · komunikacijska oprema (mobiteli, telefoni i sl.) · razni alati koji se koriste u poslu (bušilice, pile, vage i sl.) · ostala oprema (stolovi, stolice, police, ormari i sl.) Razlika između osnovnih sredstvava i sitnog inventara se ogleda u njihovom vijeku trajanja. Naime, osnovna sredstva (dugotrajna imovina) imaju vijek trajanja dulji od godine dana dok sitni inventor ima vijek tranja kraći od godine dana. Rashodovanje osnovnih sredstava se događa kada su sredstva dotrajala. Prilikom rashodovanja obvezno je obavijestiti nadležnu poreznu upravu o namjeri uništenja osnovnog sredstva s pozivom djelatniku porezne uprave da nazoči uništenju ili odvozu na otpad osnovnog sredstva. U suprotnom bi nastala obveza obračunavanja PDV-a na ostatak vrijednosti osnovnog sredstva, te bi se zajedno s obračunatim porezom na dodanu vrijednost radilo o porezno nepriznatom trošku u smislu poreza na dobit. U slučaju da je osnovno sredstvo u potpunosti amortizirano, nastala bi obveza obračuna PDV-a na tržišnu vrijednost u trenutku rashodovanja. Rashodovanje sitnog inventara može se definirati kao postupak definitivnog isključenja ove imovine iz uporabe i poslovnog procesa. Razlozi za to mogu biti dotrajalost, uništenje zbog više sile, zastarjelost ili nemar radnika odgovornog za njegovu uporabu. 20 Sve navedeno također vrijedi i za ambalažu.
 • Kada je poduzetnik obveznik plaćanja PDV-a?
  Obrtnik je obveznik poreza na dodanu vrijednost ako isporučuje dobra i obavlja usluge čija je vrijednost u prethodnoj kalendarskoj godini (nakon odbitka vrijednosti isporuka koje su oslobođene plaćanja PDV-a) veća od 300.000,00 kuna. U tom je slučaju obrtnik dužan upisati se u Registar obveznika PDV-a u ispostavi Porezne uprave prema svome prebivalištu ili uobičajenom boravištu najkasnije do 15. siječnja tekuće godine. Obrtnik može postati obveznik PDV-a i na početku obavljanja djelatnosti, ako se prijavi u Registar obveznika PDV-a u tekućoj godini kad počinje obavljati poduzetničku djelatnost, i to najkasnije prije prve isporuke dobara i usluga.
 • Izdavanje radne dozvole u svrhu rada u turističkoj sezoni
  Za sezonski rad do 90 dana u kalendarskoj godini poljoprivredi, šumarstvu, ugostiteljstvu i turizmu nije potrebna provedba testa tržišta rada i mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. U slučaju da poslodavac želi produžiti sezonsko zapošljavanje do 6 mjeseci, dužan je provesti test tržišta rada ako je potrebno, te zatražiti mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Sezonski radnik na temelju dozvole za boravak i rad za sezonski rad može raditi u Republici Hrvatskoj najdulje šest mjeseci godišnje, nakon čega mora napustiti Republiku Hrvatsku. Dozvola za boravak i rad za sezonski rad može se odobriti sezonskom radniku ako: ima valjanu stranu putnu ispravu za vrijeme važenja dozvole za boravak i rad ima valjani ugovor o radu ima osiguran primjeren smještaj ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost i javno zdravlje nema zabranu ulaska u Republiku Hrvatsku i boravka u Republici Hrvatskoj ili izdano upozorenje u SIS-u u svrhu zabrane ulaska kod reguliranja prve dozvole za boravak i rad -dokaz da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz matične države ili države u kojoj je boravio duže od godine dana neposredno prije dolaska u Republiku Hrvatsku Unutar roka od šest mjeseci godišnje sezonski radnik može jednom produljiti važenje dozvole za boravak i rad za sezonski rad kod istog ili drugog poslodavca. Sezonski radnik koji ima važeću dozvolu za boravak i rad i za kojeg je u nadležnoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji podnesen zahtjev za produženje dozvole za boravak i rad za istog poslodavca ili za rad kod novog poslodavca, može nastaviti boraviti i raditi do okončanja postupka.
 • Balance of payments
  The balance of payments is a statistical document that includes all external transactions in which the state is involved, in a given period of time. the balance of payments shows changes in the situation in relation to foreign countries in a certain period of time.
 • What is a tax?
  Tax is a common term for all payments to the state, and they cover state expenditures. In other words, the tax is a part of the income or property that the state or territorial-political unit on the basis of authority takes from natural and legal persons without direct countermeasures.
 • Aktiva
  Aktiva je dio bilance u kojem je iskazana imovina od koje se očekuju ekonomske koristi. Iskazuje se na lijevoj strani bilance i jednaka je pasivi koja pokazuje iz kojih je izvora imovina pribavljena. S obzirom na pojavni oblik imovine, u aktivi su obuhvaćeni novac i novčani ekvivalenti, prava i potraživanja te materijalne stvari. Najčešće se dijeli na kratkotrajnu (novac, potraživanja, zalihe i sl.) i dugotrajnu (zgrade, strojevi, patenti i sl.). U aktivi se može iskazati i gubitak koji predstavlja smanjenje imovine.
 • Devizni račun
  Devizni račun je račun u banci koji služi za plaćanja u stranoj valuti. Uz račun u domaćoj valuti (žiroračun), poduzeća mogu kod poslovnih banaka otvoriti i devizni račun za potrebe poslovanja s poslovnim subjektima u inozemstvu ili radi kupnje deviza na deviznom tržištu i njihovog držanja na deviznom računu, radi dobivanja kredita u stranoj valuti i slično.
 • Porez na dobit
  Porez na dobit porezna je obveza koju pravne osobe preuzimaju nakon ostvarivanja prihoda u fiskalnom razdoblju koje je obično jedna kalendarska godina. Ovaj se porezni element naplaćuje na dohodak tvrtki i drugih pravnih osoba. Predstavlja važan dio državnog dohotka i stoga se u fiskalnoj panorami može shvatiti kao dopuna porezu na dohodak. Porez na dobit obračunava se na različite vrste pravnih osoba, poput tvrtki, udruga, grupa, zaklada i institucija. Uz to, pravno je primjenjiv i na druge subjekte prisutne u ekonomskoj stvarnosti, poput fondova (na primjer investicijskih ili mirovinskih fondova). Porez na dobit također utječe na one organizacije koje imaju prebivalište ili imaju porezno sjedište u zemlji. Ova vrsta poreza utječe i na ograničena poduzeća ili samostalne poduzetnike, uključujući ljude koji uživaju status autonomnog subjekta
 • Olakšice kod zapošljavanja mladih
  Mladim osobama smatraju se fizičke osobe koje imaju manje od 30 godina, a koje poslodavac odluči po osnovi ugovora o radu na neodređeno vrijeme prijaviti na obvezno mirovinsko osiguranje i obvezno zdravstveno osiguranje. Poslodavac koji s mladom osobom sklopi ugovor o radu na neodređeno vrijeme, sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima koje su stupile na snagu 2019. godine dužan je obračunavati samo doprinose iz osnovice: Doprinos za mirovinsko osiguranje - Po stopi od 20%, odnosno 15% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje - Po stopi od 5% za osiguranika tog osiguranja Od sklapanja ugovora pa nadolazećih pet godina neće postojati obveza obračunavanja i plaćanja doprinosa na osnovicu: Doprinos za zdravstveno osiguranje - Po stopi od 16,5% Zakon o doprinosima navodi tri uvjeta koja se moraju ispuniti kako bi poslodavac mogao koristiti prava na ovu olakšicu: 1. Osoba s kojom se sklapa ugovor mora biti mlađa od 30 godina 2. Ugovor o radu mora biti sklopljen na neodređeno vrijeme 3. Osoba mlađa od 30 godina nije imala prethodno sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme s istim poslodavcem
 • Minimalna plaća i obračun 2023
  Niže možete pronaći mininalnu plaću s obračuom za 2023.g
 • Obračun plaće radnika, ugovora o djelu, ugovora o autorskom djelu i ugovora o umjetničkom djelu
  Ugovor o djelu definiran je kao ugovor kojim se izvođač obvezuje obaviti određeni posao, kao što je izrada ili popravak neke stvari, izvršenje kakva fizičkog ili umnog rada i slično, a naručitelj se obvezuje platiti mu za to naknadu. U tom smislu bitni sastojci ugovora o djelu su djelo i naknada, a subjekti ugovora su naručitelj i izvođač posla. Objekt obveze izvođača je rezultat rada (npr. izrada određenog komada namještaja, a ne sam proces izrade). Takav odnos je kratkotrajan i karakterizira ga samostalnost izvođača radova. Izvođač je obvezan izvršiti djelo kako je ugovoreno i po pravilima struke, u ugovorenom ili razumnom roku. Nakon izvršena posla dužan je predati rezultat rada, osim ako je propao iz uzroka za koji on ne odgovara. Naručitelj je dužan primiti djelo, pregledati ga i o nedostatcima obavijestiti izvođača, a za skrivene nedostatke izvođač odgovara ako se pojave u roku od dvije godine od primitka djela. Dužnost je naručitelja da nakon pregleda i odobrenja djela isplatiti ugovorenu ili na drugi način određenu naknadu. Za rad po ugovoru o djelu nije bitno da li je ta osoba u radnom odnosu, nezaposlena ili umirovljenik, već da obavlja poslove koji imaju obilježja ugovora o djelu. Od 1. siječnja 2003. uvedena je obveza plaćanja doprinosa i na primitke po osnovi ugovora o djelu i drugih primitaka koji ne spadaju u radni odnos. Na primitke po osnovi ugovora o djelu plaća se: doprinos za mirovinsko osiguranje po stopi od 10% (I. stup 7,5 % i II. stup 2,5 %), doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 7,5%, porez na dohodak po stopi od 20% i prirez. U nastavku navodimo primjer izračuna plaće radnika temeljem ugovora o djelu, za fizičku osobu s prebivalištem u Zagrebu. Primjer obračuna dohotka temeljem ugovora o djelu Osim ugovora o radu i ugovora o djelu, dohodak se može ostvarivati i temeljem autorskopravnog ugovora ili ugovora o autorskom djelu kako se često naziva u praksi, a on je uređen Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima ("Narodne novine" br. 167/03., 79/07., 125/11., 80/11., 141/13., 127/14., 62/17., 96/18.; dalje u tekstu: Zakon). Člankom 5. Zakona definiran je pojam autorskog djela kao originalne intelektualne tvorevine iz književnoga, znanstvenog i umjetničkog područja koja ima individualni karakter, bez obzira na način i oblik izražavanja, vrstu, vrijednost ili namjenu ako ovim Zakonom nije drukčije određeno. Dakle, autorsko djelo izvorna je intelektualna tvorevina koju je ostvario autor, a karakteriziraju ga originalnost, kreativnost i subjektivnost. Djelo se smatra subjektivno originalnim (izvornim) ako autor ne oponaša drugo njemu poznato djelo. U Zakonu se kao autorska djela osobito navode: – jezična djela (pisana djela, govorna djela, računalni programi), – glazbena djela, s riječima ili bez riječi, – dramska i dramsko-glazbena djela, – koreografska i pantomimska djela, – djela likovne umjetnosti (s područja slikarstva, kiparstva i grafike), bez obzira na materijal od kojega su načinjena, te ostala djela likovnih umjetnosti, – djela arhitekture, – djela primijenjenih umjetnosti i industrijskog dizajna, – fotografska djela i djela proizvedena postupkom sličnim fotografskom, – audiovizualna djela (kinematografska djela i djela stvorena na način sličan kinematografskom stvaranju), – kartografska djela, – prikazi znanstvene ili tehničke prirode kao što su crteži, planovi skice, tablice i dr. Na autorske honorare potrebno je obračunati sljedeće doprinose: za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti: - za umirovljenike i druge osiguranike samo I. stupa – po stopi od 10% ili - za ostale osiguranike obveznike II. stupa – po stopi od 7,5%; doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup) – po stopi od 2,5%; doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje – po stopi od 7,5%. Za razliku od obračuna plaće, doprinosi na autorske honorare se obračunavaju po duplo nižim stopama. Porez na dohodak obračunava se po stopi od 20%. Pretpostavimo da se isplaćuje autorska naknada fizičkoj osobi iz Zagreba u iznosu 6.000,00 kuna bruto. Izračun autorske naknade je sljedeći:
 • Obračun naknada studentima i učenicima
  Struktura naknade koju posrednik zaračunava naručitelju studentskog rada propisana je zakonom. Naknada koju naručitelj plaća posredniku za obavljeni posao, sastoji se od : - Doprinosa za obvezno osiguranje studenta - Zarade studenta - Naknade posredniku Doprinosi za obvezno osiguranje studenata Osnovice, stope i obveznici plaćanja doprinosa za obvezno osiguranje studenata koji rade preko ovlaštenih posrednika uređeni su Zakonom o doprinosima (NN 84/08, 106/18). Plaćaju se dva posebna doprinosa: - Poseban doprinos za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima po stopi od 5% i - Poseban doprinos za zaštitu zdravlja na radu po stopi od 0,5% Zarada i drugi primici studenata Naknada za obavljeni posao ugovara se u trostranom ugovoru koji zaključuju student, poslodavac i posrednik. Zakonom o obavljanju studentskih poslova propisan je način i postupak utvrđivanja minimalne naknade po satu studentskog rada. Ako student radi noću, u dane blagdana i neradnih dana, nedjeljom ili prekovremeno, ugovorena satnica se povećava za 50%. Posrednička naknada Posrednik može jedino od naručitelja naplatiti naknadu za posredovanje. Nije dozvoljeno naplatiti naknadu od studenta. Posrednička naknada iznosi 12,5%, obračunava se na neto zaradu studenta i sastoji se od dva dijela: - 12% na neto naknadu student – namijenjeno je za podmirivanje troškova posredovanja i za poboljšanje studentskog standarda (smještaj i prehrana studenata te kulturne i sportske aktivnosti) - 0,5% na neto naknadu studentu – namijenjeno je za financiranje kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti koje isključivo provode student i studentske organizacije.
 • Kako predati PO-SD obrazac za paušalne obrtnike?
  U nastavku ovog odgovora možete pronaći prezentaciju Trokut Ured 22. U sklopu prezentacije možete pronaći odgovor na ovo pitanje i mnoga druga. Prezentacija je preuzeta s besplatnog predavanja kojeg je održala naša Ivana Vudrag
 • Kako posluje Udruga i što trebam znati o računovodstvu za Udruge?
  U nastavku ovog odgovora možete pronaći prezentaciju Trokut Ured 22. U sklopu prezentacije možete pronaći odgovor na ovo pitanje i mnoga druga. Prezentacija je preuzeta s besplatnog predavanja kojeg je održala naša Ivana Vudrag
 • Kako da predam Obrazac DOH za obrtnike?
  U nastavku ovog odgovora možete pronaći prezentaciju Trokut Ured 22. U sklopu prezentacije možete pronaći odgovor na ovo pitanje i mnoga druga. Prezentacija je preuzeta s besplatnog predavanja kojeg je održala naša Ivana Vudrag
 • Osobni odbitci 2023
  Niže možete pronaći izračun za osobne odbitke za 2023.:
 • Moratorium
  A moratorium is a postponement of the payment of debts, due to certain reasons and the protection of the debtor, and it is determined by a special act of the state. the moratorium is usually determined in times of major crises, natural disasters, wars, etc., when a greater number of debtors are unable to fulfill their obligations. Obligations of the debtor during the moratorium stand still.
 • What is operational leasing?
  It is a type of leasing that is not based on the acquisition of ownership and is therefore more suitable for the category of potential users who do not want to burden their business in the balance sheet. For this reason, operational leasing is also called a business lease.
 • What is basic principal?
  The basic capital is the amount of capital that is brought into the company, and it is entered in the court register. The basic capital can be changed by decision of the founders or the assembly of the company.
 • What are fixed assets?
  The term fixed assets represents all assets that have a long life and are not financial. buildings, machines, vehicles, furniture, land, but also financial investments of a permanent nature such as investments or purchased shares in other companies. in addition, fixed assets also include some intangible rights that have been purchased, such as licenses, patents, but also market-proven brands or some specific abilities or knowledge that the company possesses.
 • Enforcement
  Foreclosure is the forced realization of claims based on enforceable and authentic documents (final judgments, authentic invoices). In principle, it is a procedure in which the bailiff, with the help of the court or a public notary, forcibly realizes his claim.
 • Tko se može prijaviti za bespovratna sredstva EU?
  Svaki građanin EU-a može se prijaviti za financiranje sredstvima EU-a. Ovisno o prirodi vašeg posla ili projekta, možete se natjecati za sredstva iz različitih EU-ovih programa financiranja. Financiranje je moguće i putem programa koje će izravno provoditi države članice, npr. Mehanizma za oporavak i otpornost ili Fonda za pravednu tranziciju. Prije nego što se prijavite za financiranje, svakako uvijek proučite smjernice za poziv kako biste vidjeli ispunjavate li uvjete.
 • Kako povući bespovratna sredstva iz EU fondova
  Postoje različite vrste sredstava: bespovratna sredstva, financijski instrumenti (zajmovi, jamstva i vlasnički kapital), subvencije, skrbnički fondovi, nagrade i javna nabava (ugovori o javnoj nabavi). FInancijskom uredbom uređena su pravila za izvršavanje svih vrsta sredstava. Za svaki poziv na podnošenje prijedloga ili ponuda postoje točno određeni kriteriji, zahtjevi i koraci. Upute o postupku podnošenja dobit ćete u okviru odabranog poziva. Nakon što utvrdite da ste prihvatljivi jer ispunjavate kriterije navedene u konkretnom pozivu, možda ćete se trebati registrirati u posebnoj bazi podataka – u smjernicama za taj poziv bit će navedeno trebate li to učiniti i kako. Možda ćete htjeti pronaći partnera. Za pripremu i podnošenje prijedloga trebat će vam vremena i zato je dobro da s tim počnete što prije. Svi dokumenti i predlošci koji su vam potrebni bit će navedeni u smjernicama za poziv koji ste odabrali – svakako ih pažljivo slijedite. U protivnom, javni naručitelj vaš prijedlog može proglasiti nedopuštenim. Za dobivanje sredstava EU-a potrebno je poštovati određena pravila i postupke. To je neizbježno – moramo osigurati da se svaki euro troši na transparentan i ispravan način, na dobrobit građana EU-a. Međutim, EU kontinuirano pojednostavnjuje i modernizira svoja proračunska pravila i nastoji građanima EU-a osigurati pristup sredstvima EU-a da bi mogli financirati svoje ideje. Da bi se uzeo u razmatranje, vaš zahtjev mora biti potpun, koncizan i podnesen na vrijeme putem sustava za elektroničko podnošenje. Programi financirani sredstvima EU-a provode se na jedan od tri načina: u okviru izravnog, podijeljenog ili neizravnog upravljanja. Postupak podnošenja zahtjeva razlikuje se ovisno o načinu upravljanja i programu za koji se prijavljujete.
 • How to achieve success?
  - Define your goals: You should clearly formulate your goals and write them down over and over again. Never look for mistakes, but for solutions. - Identify the problems! Problems are a necessary, normal and inevitable part of life. Successful, happy people react positively and constructively to problems. The solution of a partial problem can lead to the solution of the entire problematic situation. Failure is just an opportunity to accept the matter once more more intelligently. - Ask purposeful questions! Asking correct - targeted questions. Set always look for embarrassing questions and obstacles within yourself first.
 • Traits that every entrepreneur should develop:
  - ENDURANCE – Without endurance, neither the best goals nor the best assumptions are of use to you. - SVASTARENJE - It has long been known that one cannot be good at everything. - RELIABILITY – Reliability is one of the important keys and factors success. - BECOME A SPECIALIST – How are things with you? Are you the best in your field, or at least among the best? - LEARN CONSTANTLY - You should learn all your life. We must constantly educate ourselves, update our knowledge, expand our horizons and develop new ideas. - GIVING BENEFITS - It is, in fact, about the need to give people more from what they paid. The more you give, the more you will get. - SELF-PROMOTION – Special attention should be paid to self-promotion when applying the principle of success. It is not enough to give people more, but it must be pointed out to them.
 • What does planning include?
  For small businesses, planning usually includes the following: - conscious actions directed towards the rational use of available resources - prediction of future events - reducing the degree of risk, loss of time and resources - schedule of specific activities in accordance with the conditions in the environment - fundamental adjustments to market, technological-technical, organizational and financial conditions in business - measures for comparing the effectiveness of one's own work
 • Poduzetnički inkubator
  Poduzetnički inkubator je ograničen prostor na kojem se koncentriraju novostvorena poduzeća. Cilj im je unaprijediti mogućnost rasta i osigurati opstanak stanara pružajući im prostor sa zajedničkom infrastrukturom kao i menadžersku podršku te stručnu pomoć kroz savjetovanje. Osnovni cilj inkubatora jest proizvesti uspješna poduzeća koja su nakon inkubacije financijski samoodrživa i neovisna
 • Poslovni plan
  Poslovni plan pisani je dokument kojim jasno definirate svoje ciljeve poslovanja i u kratkim crtama prikazujete metode kako ih postići. Njega izrađujete kako biste predvidjeli buduća događanja i način prilagodbe poslovanja uvjetima u okruženju. Vaše šanse da postignete zacrtane ciljeve veće su uz uspješno predviđanje budućih događaja i predviđanje rješenja budućih problema. Bez obzira na sadržaj, svaki poslovni plan treba sadržavati sljedeća četiri elementa Ideja odnosno prilika - Što je poslovna ideja i zašto vjerujete da postoji poslovna prilika za realizaciju te ideje? Kontekst odnosno široka slika razvoja poslovnog pothvata - Koje su karakteristike okruženja u kojem planirate razvijati poslovanje? Ljudi - Tko su nositelji poslovanja te koja znanja, kompetencije i iskustvo posjeduju? Rizik - Koji su najveći rizici koji mogu dovesti do neuspjeha planiranih aktivnosti i realizacije poslovnog pothvata? Kako se zaštititi od tih rizika? Postoji li izlazna strategija i/ili plan promjene modela poslovanja u slučaju neuspjeha prvotnog poslovnog modela? Koji je potencijalni gubitak koji ste spremni preuzeti?
 • Brend
  Brend predstavlja viziju, vrijednost tvrtke, ali i način funkcioniranja tvrtke. Za uspješno poslovanje tvrtke potrebno je pozicionirati brend na način da označava usmjerenost kvaliteti i etici u poslovanju, zadovoljenju interesa kupaca, zaposlenih i poslovnih partnera na drukčiji način nego to čini konkurencija. Komunicirajte na ljudskoj razini i stvorite emocionalnu vezu potrošača s Vašom tvrtkom. Vi i Vaši zaposlenici ste najbolji zagovornici brenda. Nitko ne poznaje Vašu tvrtku bolje od Vas. Ispričajte priču o svojem brendu na Vama svojstven način. Učinite to tako da Vas zapamte, da dotaknete svakoga tko čita Vašu priču. Potaknite zaposlenike da osmisle osobni brend koji je sukladan brendu tvrtke i tako dodatno jačajte doseg brenda. Dajte svojim kupcima da objavljuju recenzije ili dijele Vaš sadržaj i time još više daju na važnosti Vašem brendu. Pitajte svoje klijente kako su došli do Vas. To je izvrstan način da dobijete informaciju o tome koje komunikacijske aktivnosti daju najbolje rezultate. Također imajte na umu da je brendiranje maraton te da su strpljenje i dosljednost najvažniji kako bi se Vaš trud isplatio.
 • Zadovoljstvo potrošača
  Koncept upravljanja odnosima s potrošačima/klijentima izuzetno je značajan u suvremenim uvjetima poslovanja. Upravljanje odnosima s klijentima u neposrednoj korelaciji i s marketingom, odnosno s prodajom. Zadovoljni su potrošači instrument ostvarivanja uspješnosti suvremenih poslovnih subjekata, poglavito danas u suvremenim uvjetima poslovanja kada je konkurencija, nesumnjivo jača nego ikada prije. Brojne su definicije pojma upravljanja odnosima s potrošačima. Treba imati na umu, iako se u biti upravlja s potrošačima u smislu zadovoljavanja njihovih potreba i temeljem toga ostvaruju dugoročni partnerski odnosi između potrošača i ponuđača, neki autori govore umjesto o upravljanju odnosima s potrošačima, o upravljanju odnosima s kupcima. Praktična iskustva ukazuju, a ekonomska teorija potvrđuje, kako je zadovoljstvo potrošača, najvažnija odrednica suvremenoga marketinga. Isto tako jasno je da ukoliko dođe do povećanja nezadovoljstva potrošača, doći će i do smanjenja dobiti poslovnoga subjekta. Važnost je zadovoljstva potrošača rezultirala sustavima praćenja zadovoljstva potrošača. Danas se zadovoljstvo kupaca/potrošača klasificira po sljedećim točkama: vrlo nezadovoljni, nezadovoljni, ravnodušni, zadovoljni i vrlo zadovoljni. U mjerenju zadovoljstva kupaca/potrošača, mjeri se svaki dio ponude, kao i postprodajne aktivnosti. Sve je veći broj onih autora koji ističu važnost razvijanja dugoročnih odnosa s potrošačima, ističući pri tome i Paretovo pravilo sukladno kojem 20% potrošača/kupaca tvori 80% prihoda/dobiti. Pronalaženje novih potrošača rezultira daleko većim troškovima nego li zadržavanje postojećih potrošača.
 • Zadovoljstvo djelatnika
  Zadovoljstvo poslom je višedimenzionalno, može se odnositi na samo zadovoljstvo poslom, ali i na zadovoljstvo odnosima sa nadređenima i podređenima, zadovoljstvo plaćom ili drugim benefitima. Ljudi su zadovoljni dok god smatraju da je njihov posao u skladu s njihovim vrijednostima Složenost čovjeka kao bića, njegovih motiva, želja i osobnosti određuje različite i brojne čimbenike zadovoljstva poslom. Intenzitet je manje ili više izražen ovisno o pojedincu i čimbeniku. Čimbenike zadovoljstava poslom možemo podijeliti u dvije skupine: - organizacijski čimbenici zadovoljstva poslom - osobni čimbenici zadovoljstva poslom a) Organizacijski čimbenici zadovoljstva poslom Plaća i sustav nagrađivanja – jedan od važnijih čimbenika, no ne presudno najznačajniji. Plaća se definira kao naknada koju poslodavac plaća zaposleniku za uloženi rad i postignute korisne učinke sukladno mjerilima vrednovanja rada. Što je plaća viša ljudi su generalno zadovoljniji, međutim percipirana pravednost sustava nagrađivanja značajniji je čimbenik. Dobri rukovoditelji – ovo najčešće podrazumijeva organizaciju rada i tip rukovođenja, što je od iznimne važnosti za uspješnost tvrtki. Menadžer koji ima autokratski stil vođenja, ne daje podršku, ne pokazuje brigu i interes za ljude za većinu ljudi je snaţan izvor stresa. Međuljudski odnosi – dobri odnosi pridonose boljim radnim rezultatima, nameću radni elan, kompenziraju druge negativne emocije. Stalnost i sigurnost posla – sa velikim promjenama na trţištu, ovo je visokorangirani čimbenik, stalnost posla se ne podrazumijeva, nesigurnost dovodi do stresa i slabljenja motivacije. Odgovornost – odgovornost raste sa teškoćama na trţištu i borbom za opstanak. Prihvaćanje od strane kolega –unutarnji motiv, zaposleniku je važan osjećaj prihvaćanja od strane kolega i nadređenih. Uvjeti rada – podrazumijevaju da li se radi o teškom fizičkom radu, intelektualnom radu, ponavljajućim pokretima, dizanju tereta, klimatski i mikrobiološki nepovoljnim uvjetima i sl. odnosno na složenost zadataka, fizičko opterećenje i vrijednosti koje zaposlenik pridaje poslu. U današnje vrijeme zaposlenici su suočeni sa dužim radnim vremenom, izazovima usklađivanja privatnog i poslovnog života, povećanom razinom stresa. Mnoge tvrtke omogućavaju zaposlenicima netradicionalne beneficije i metode, npr. vrtić za zaposlenike, dvorana za tjelovježbu, bazen, rad od kuće, kao značajnu pogodnost za trudnice i mlade majke. Zanimljivost posla – može se odnositi na tehnologiju posovnog procesa, ali i na status ili ugled zanimanja. Sudjelovanje u dobiti – u svijetu je to odavno praksa, uglavnom se odnosi na više ili visoko rangirane zaposlenike. Status ili image poduzeća – odražava identifikaciju sa tvrtkom. Napredovanje – pri tome je važno da tvrtka ima izgrađen sustav napredovanja. Obrazovanje uz rad – vrlo je važno prije svega za tvrtku, a zatim i za samog zaposlenika. Stalno obrazovanje jedan je od najvažnijih oblika upravljanja ljudskim potencijalima. Inženjeri moraju dnevno uloţiti 10 % radnog vremena u nadogradnju svog znanja da bi mogli ostati na razini novodiplomiranih, a čak 20 % - 25 % ako žele zadržati jednaku vrijednost za poslodavca i društvo. b) Osobni čimbenici zadovoljstva s poslom Osobne dispozicije, raspoloženje i emocije - sklonost nezadovoljstvu, kritičkim osvrtima prema samom sebi i drugima, koncentracija na negativne aspekte. Pojedinci skloni nezadovoljstvu koncentrirani su na negativne aspekte sebe samih i drugih. Usklađenost osobnih interesa i posla - zaposlenik koji ima odgovarajuće kvalifikacije za određeno radno mjesto postiže bolje rezultate, a to indirektno pridonosi zadovoljstvu (nagrade). Radni staž i starost – stariji zaposlenici ili zaposlenici sa duljim stažem su u načelu zadovoljniji jer su već utvrdili pozicije, ili su zadovoljni postojećim stanjem i/ili nisu spremni na izazove i/ili promjene. Status – najčešće više pozicionirani zaposlenici su zadovoljniji, a prema nekim istraživanjima sretni ljudi postižu bolje rezultate.
 • Marketinška strategija i izrada poslovnog plana
  Nakon što je poduzeće razumijelo vrijednost koja se odnosi na na tržište, te kada smo odabrali ciljanu klijentelu kojoj ćemo prodavati naše proizvode i usluge, potrebno je iskoristiti pravu strategiju. Sama strategija marketinga svodi se na jednu glavnu okupaciju. Rezultati su nešto što je najveći pokazatelj uspješnosti strategije i bitnije od puno malih aktivnosti i radnji su aktivatori koji daju rezultate za rast poslovanja, takozvani okidači. Poslovno planiranje je aktivnost postavljanja ciljeva poslovnih subjekata te politika i strategija postizanja tih ciljeva. Također, to je izbor ciljeva, predviđanje rezultata te poduzimanje različitih metoda, alternativa i poslovnih odluka za postizanje postavljenih ciljeva. Smjernice kod kreiranja poslovnog plana: · istražite tržište, proučite konkurenciju, · saznajte sve što možete o djelatnosti u kojoj djelujete, provjerite kako su drugi uspjeli u istoj djelatnosti, koliko im je trebalo, koje alate koriste, · proučite trendove, · pronađite statističke podatke za svoju djelatnost, npr. Državni zavod za statistiku...
 • Što je SWOT analiza
  SWOT analiza jedna je od najpoznatijih i osnovnih tehnika strateške analize unutar poslovnih znanosti. Riječ je o jednom od ključnih alata, vrlo je važan i preporučljiv kod donošenja svih strateških odluka, primjerice otvaranja nove tvrtke, lansiranja novog proizvoda, prestrukturiranja organizacije, nastupa na novom tržištu i slično. Može se primijeniti na bilo kojem području i zato je vrlo česta u uporabi. SWOT analiza analizira i identificira četiri aspekta, a to su: S Strengths (snage), W Weaknesses (slabosti), O Opportunities (prilike), T Threats (prijetnje). Promatranjem vlastitih snaga i slabosti u kombinaciji s prilikama i prijetnjama dolazimo do strateških saznanja kako bismo mogli poduzeti pravilne mjere i aktivnosti za postizanje poslovnih i drugih ciljeva tvrtke.
 • Radna dozvola za digitalne nomade
  Digitalnim nomadima može se odobriti privremeni boravak koji omogućava život i rad u Hrvatskoj do godine dana. Nakon isteka godine dana, digitalni nomadi mogu ponovno podnijeti zahtjev za reguliranje privremenog boravka, a nakon isteka roka od šest mjeseci od isteka važenja privremenog boravka.
 • Postupak podnošenje zahtjeva za digitalnu vizu
  Prvi korak u procesu podnošenja zahtjeva za vizu je podnošenje zahtjeva za vizu koristeći obrazac zahtjeva koji odgovara dotičnom odredištu. Ako imate sve informacije pri ruci, u većini slučajeva zahtjev ne bi trebao trajati više od deset minuta. Obrazac vam također omogućuje da istovremeno podnesete zahtjev za vizu za do devet drugih pratitelja. U obrascu ćete morati ispuniti svoje kontakt podatke, podatke o putovanju, podatke o putovnici i odgovoriti na pitanja o svom porijetlu. U nekim slučajevima može biti potrebno dodati fotografiju putovnice, skeniranu putovnicu ili posjetnicu u zahtjev za vizu. Provjerite je li fotografija oštra, novija i u boji te da se u slučaju fotografije za putovnicu ne smiješite na njoj. Kada su popunjena sva polja, plaćanje se može izvršiti bez naknade za transakcije gotovo svim popularnim metodama plaćanja na mreži, kao što su bankovna kartica, Visa kartica, Mastercard, American Express, Bancontact ili PayPal. Zahtjev se može podnijeti online (https://digitalnomadscroatia.mup.hr/Pages/Zahtjev), a bit će proslijeđen nadležnoj policijskoj upravi/postaji prema mjestu namjeravanog boravka u Republici Hrvatskoj. Zahtjev se može podnijeti i nadležnom tijelu ovisno o tome je li državljaninu treće zemlje potrebna viza za ulazak u Republiku Hrvatsku ili ne. Presliku dokumentacije potrebno je dostaviti na hrvatskom ili engleskom jeziku.
 • Koliko dugo može digitalni nomad boravit u Hrvatskoj
  Privremeni boravak odobrava se na godinu dana, te nije moguće produljenje. Nakon isteka roka od 6 mjeseci od isteka važenja privremenog boravka digitalnog nomada, može se podnijeti zahtjev za ponovno reguliranje navedenog boravka.

TROKUT URED 22

Postavite nam pitanje i javit ćemo se unutar dva radna dana

Hvala na pitanju! Odgovor možete očekivati unutar 2 radna dana

bottom of page