top of page
Search

DIGITALNI NOMADI

Ispijanje jutarnje kave, oblačenje poslovnoga sakoa dok još uvijek nosite piđamu, uključivanje video poziva za zakazani Zoom call dok gledate dvije male ptice koje cvrkuću ispred vašeg prozora… Zvuči privlačno, zar ne? Tako bi mogao izgledati tipičan početak radnog dana digitalnog nomada. Možda se pitate – tko su digitalni nomadi? Što oni rade? Zašto žele boraviti u Hrvatskoj? Digitalni nomadi su ljudi koji rade na daljinu („remotely“) sa svojega računala, obično u coworking prostorima, kafićima, javnim knjižnicama i tako dalje. Često putuju širom svijeta, radeći na daljinu sa odredišta po vlastitom izboru. Trenutna pandemija korona virusa rezultirala je povećanjem količine ljudi koji sada imaju mogućnost rada na daljinu, čineći pojam „digitalni nomadi“ popularnijim nego ikad prije. Dok posjećujete stranu zemlju, pronalazak mjesta koje nudi povezivanje na WiFi može biti otežano, ali pronalazak mjesta sa super brzim i pouzdanim internetom može biti još teže. Budući da digitalni nomadi nisu obvezni zaglaviti u uredu cijeli dan, oni obično traže destinacije u kojima će usput i uživati. Birajući Hrvatsku kao svoju poslovnu destinaciju čine ju pritom popularnijom i vidljivijom u medijskom prostoru. Hrvatska ima brojne pogodnosti za digitalne nomade, poput idiličnog neba na jadranskoj obali, izvrsne hrane i vrhunskog vina te gradova bogate povijesti poput našeg Šibenika. Počevši svako jutro u Trokutu digitalni nomadi imaju pristup vlastitom stolu i stolici, izbor između korištenja tri kuhinje, tuševe i kupaonice, košarkaško igralište, besplatno parkiralište za bicikle i automobile, tehničku podršku, fair use printer/skener te još mnogo drugih privlačnih usluga. Imaju mogućnost svoj dan završiti na plaži koja se nalazi 5 minuta od sjedišta Trokuta. Ove mogućnosti Trokut uistinu čine vrlo atraktivnim mjestom za digitalne nomade. Rad u Trokutu savršena je mogućnost za kombiniranje posla i putovanja, izvršavanja odgovornosti dok maksimalno koristite slobodno vrijeme, dogovaranja sastanaka dok se sunčate pored plaže i odrađivanja papirologije uživajući u domaćemu siru i domaćim pekarskim proizvodima. Od 1. siječnja 2021. Hrvatska je službeno počela nuditi privremeni boravak digitalnim nomadima. Viza za digitalne nomade omogućuje privremeni boravak u Hrvatskoj u trajanju do jedne godine. Digitalni nomadi u mogućnosti su i prijaviti se za drugu, naknadnu digitalnu nomadsku vizu, ali tek 6 mjeseci po isteku prve vize. Sve prijave mogu se izvršiti putem interneta ili osobnim odlaskom u hrvatsko veleposlanstvu ili konzulat. Uz prijavu, podnositelji zahtjeva trebaju priložiti dokaz o važećoj putovnici, dokaz o zdravstvenom osiguranju koje uključuje područje Republike Hrvatske, dokaz o svrsi koji može sadržavati ugovor poslodavca ili kopiju registracije vlastite tvrtke, dokaz o redovnom dohotku koji može biti bankovni izvod, dokaz da nije osuđen/a za kaznena djela iz svoje matične države i adresu u Republici Hrvatskoj na kojoj podnositelj zahtjeva planira svoj boravak. Jeste li vi digitalni nomad i trebate li pomoć u podnošenju zahtjeva za vizu? Možete nas kontaktirati bilo kada ili posjetiti sljedeće korisne poveznice koje objašnjavaju cijeli proces korak po korak: Korisni linkovi:

How to apply for the digital nomad residence permit in Croatia

Visa requirements overview

Temporary stay of digital nomadsDIGITAL NOMADS Sipping on your morning coffee, putting on your business blazer while keeping your pajama pants on, turning on your scheduled zoom video call while looking at two little birds chirping outside your window; sounds appealing doesn’t it? This is what a typical start to a digital nomad’s work day might look like. You might ask yourself – Who are digital nomads? What do they do? Why do they want to be in Croatia? Digital nomads are people who work remotely from their computers usually in coworking spaces, coffee-shops, public libraries, and so on. Digital nomads often travel around the world, working remotely from destinations of their own choice. The recent pandemic is one of the factors that increased the amount of people who are now able to work remotely, making the term „digital nomads“ more popular than ever before. While visiting a foreign destination, finding a place with wifi can be tough, but finding a place with super fast and reliable internet may be even tougher. Because of the fact that digital nomads aren’t obligated to be stuck in an office all day, they typically search for destinations they will enjoy making Croatia a more popular destination amongst them. Croatia has numerous amounts of benefits for digital nomads, such as idyllic heaven on the Adriatic Coast, exceptionally great food and amazing wine, and historically rich cities such as our own, Šibenik. Starting each morning in Trokut, where digital nomads have access to their own desk and chair, a choice of three kitchens to use, showers and bathrooms, a basketball court, free parking for bikes and cars, technical support, fair use printers/scanners, and much more and ending their day by the beach which is located 5 minutes from us truly makes Trokut a very attractive place for digital nomads. It’s a perfect combination of working while traveling, checking off your responsibilities while using your free time to the max, getting your meetings done while soaking up some sun by the beach, and taking care of your paperwork while enjoying some local homemade pastries and cheese. As of January 1st, 2021, Croatia started officially offering temporary residence to digital nomads. The visa grants temporary stay in Croatia for up to one year. A digital nomad may apply for another digital nomad visa, but only 6 months after the first visa expires. All applications may be done online or in person. Along with an application, applicants will need proof of a valid travel document, proof of health insurance that covers Croatia, proof of purpose which can include either a contract of an employer or a copy of your company registration, proof of regular income which can be a bank statement, proof of no convicted criminal offences from a person’s home country, and an address in the Republic of Croatia where the applicant is planning on staying. Are you a digital nomad and need help in applying for a visa? You can contact us anytime or visit the following useful links that explain the step-by-step process: Useful links:

How to apply for the digital nomad residence permit in Croatia

Visa requirements overview

Temporary stay of digital nomads35 views0 comments

Yorumlar


bottom of page