top of page
Search

JAVNI POZIV ZA PRIJEM U CENTAR INAVIS

JAVNI POZIV

Za prijem u Centar iNavis

PREDMET

I.

Predmet Javnog poziva je prijem stanara u zasebne urede i zajednički prostor „Centra iNavis“ u objektu na k.č.br. 4523/23, k.o. Šibenik, anagrafske oznake Velimira Škorpika 6 u Šibeniku.

Centar iNavis je uspostavljen je u svrhu okupljanja i povezivanja hrvatskih i norveških tvrtki i institucija iz pomorskog sektora.

Na jednom mjestu, okupljaju se tvrtke s područja brodogradnje, transporta, energetike, pogonskih strojeva, ICT tehnologija u pomorstvu, inovacija, istraživanja mora i podmorja te ostalih gospodarskih djelatnosti. Navedenim subjektima Centar pruža savjetodavnu, institucionalnu i financijsku podršku, te aktivno sudjelovanje u pokretanju i realizaciji zajedničkih projekata.

Prijem stanara uključuje mogućnost korištenja prostora i opreme za rad, sobe za sastanke, opremljene kuhinje, sanitarne čvorove i ostale zajedničke prostorije. U svrhu prijema stanara, svaki stanar će imati na raspolaganju primanje pošte i registraciju svoje tvrtke d.o.o. ili obrt na adresi Centra iNavis. Prostor je klimatiziran te ima širokopojasni Internet, a svi troškovi su uključeni u cijenu.

II.

Zahtjeve za prijem u Centru iNavis mogu predati:

  • Sve fizičke i pravne osobe koje pokreću svoje poslovanje

  • Poduzetnici početnici

  • Postojeći poduzetnici.

Zahtjev za prijem u Centar iNavis treba uključivati:

  • Potvrdu o stanju duga prema Poreznoj Upravi ne stariju od 30 dana od dana predaje Zahtjeva za prijem u Centar iNavis, a izdanu od Porezne Uprave.

Pod poduzetnikom – početnikom, u smislu ovog Poziva, razumijeva se pravna i fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dohotka, odnosno dobiti na tržištu i koja je upisana u odgovarajući registar u razdoblju ne dužem od tri (3) godine od dana podnošenja prijave na javni poziv.

Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, pravo na korištenje zajedničkog radnog prostora u Centru iNavis (sala za sastanke) ima svaka zainteresirana pravna i fizička osoba.

Pojam poduzetnika podrazumijevaju sve fizičke i pravne osobe koje žele razvijati ili razvijaju projekt, odnosno žele obavljati ili obavljaju djelatnost unutar Centra iNavis, te imaju registrirani poslovni subjekt ili planiraju otvoriti poslovni subjekt u najduljem vremenu od 30 dana od dana predaje prijave.

Prijem u Centar iNavis se stječe na određeno vrijeme sukladno Ugovoru koji se potpisuje nakon donošenja Odluke o odabiru za prijem stanara u Centar iNavis temeljem pristiglih prijava na ovaj Javni poziv.

III.

Sve podnesene prijave za stanare Centra iNavis procjenjuje Uprava Društva. Ukoliko je broj slobodnih prostora predviđenih za davanje u zakup, svi prijavitelji će biti stavljeni na listu čekanja te biti obaviješteni kada se mjesto oslobodi.

Iznimno, pravo prvenstva imaju tvrtke koje su postojeći stanari Centra iNavis koji su u trenutku raspisivanja ovog javnog poziva nalaze u Centru iNavis, a isto će dokazati ili putem adrese sjedišta tvrtke ili temeljem prethodnog Ugovora o zakupu.

IV.

Cijene uključuju iznos najamnine i sve režijske i ostale troškove korištenja predmetnog poslovnog prostora po cijeni definiranoj u aktualnom cjeniku Centra iNavis.

V.

Zainteresirani poduzetnik koji iskaže interes za korištenje uredskog poslovnog prostora Centra iNavis obvezan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • Dokaz o registraciji (izvadak iz rješenja odgovarajućeg registra ne stariji od 30 dana)

  • Potvrdu o stanju duga prema Poreznoj Upravi ne stariju od 30 dana od dana predaje Zahtjeva za prijem u Centar iNavis, a izdanu od Porezne Uprave.

VI.

Zahtjev za prijem s popratnom dokumentacijom se dostavlja skenirano putem e-maila s naznakom „Za javni poziv za prijem u Centar iNavis“ na e-mail info@trokut.eu .

Javni poziv je trajno otvoren.

Za Inkubator za nove tehnologije Trokut Šibenik d.o.o.

direktorica

Diana Mudrinić

Svi detalji i uvjeti prijave su dostupni na sljedećem linku:


19 views0 comments

コメント


bottom of page